Osmanlı’da misyonerliğe dair

AJANS ÜNİVERSİTE – Betül USTA

Tarihçi yazar Dr. Ahmet Uçar yeni kitabı “İslam Dünyasında Misyoner Orduları” Osmanlı’da misyonerlik faaliyetlerine dair ayrıntılı bilgiler içeriyor.

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nden faydalanarak hazırlanan kitap İslam dünyasında 13. Yüzyıldan beri sürdürülen misyonerlik faaliyetlerini konu alıyor. İlginç ayrıntıların bulunduğu kitapta Osmanlı Dışişleri Bakanlığına sunulan 23 Ekim 1917 tarihli bir rapora dayanarak, misyonerlerin yarısı İslam topraklarında olmak üzere 38 bin 557 merkeze sahip oldukları belirtiliyor.

Misyonerlere göre bir Müslümanı Hristiyan yapmanın zor olduğu vurgulanan kitapta misyonerlerin kullandığı yöntemlere ait bilgiler de yer alıyor. Yine aynı rapora dayanarak bir kişiyi Hristiyanlaştırma süreçlerinin üçe ayrıldığı, bunların sohbet, gazete, dergi gibi araçlarla doğrudan İncil’den bahsetmek, tıbbi misyonerlik merkezleri ve okullar vasıtasıyla Hristiyanlığın öğrenilmesi olduğu anlatılıyor. Kitapta misyonerlerin asıl öncülerinin insanlar üzerinde etkileri çok olduğundan dolayı doktorlar olduğu belirtiliyor.

Kitapta özellikle gençler üzerinde etkili olan misyonerlerin faaliyetlerini Maraş ve İstanbul’da başarıya ulaştırdıkları vurgulanıyor. Ünlü şair Tevfik Fikret’in oğlu Haluk gibi tanınan isimlerin de misyonerlik faaliyetlerinden etkilenmesi, kitapta yer alan diğer bilgiler arasında.