“Orta Anadolu’da Tarih Önceleri Araştırmaları Ve Güvencinkayası” Konferansı Gerçekleştirildi

 

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda akademik ve idari personel ile Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin dinleyici olarak hazır bulunduğu konferansa;  İstanbul Üniversitesi Prehistorya Ana Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. F. Sevil Gülçur konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. F. Sevil Gülçur, 1996 yılında kazı çalışmalarına başlanılan Güvercinkayası’nı kurtarma çalışmalarının T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi Prehistorya Ana Bilim Dalı adına kendisinin başkanlığında devam ettiğini söyledi.

Güvercinkayası’na yönelik katılımcıları bilgilendiren Prof. Dr. F. Sevil Gülçur, “Günümüzden yaklaşık 7000 yıl öncesine tarihlenen bu yerleşme, Avrupa’yı boydan boya kat ederek Anadolu üzerinden Kudüs’e yönelen Hıristiyan Hacı Yolu üzerindedir.  Güvercinkayası’nda mimari öğeler bir tasarım ürünüdür.  Üzerine oturduğu kayalığın doğal yapısına göre biçimlenen yapı adaları, savunma sistemi ve kiler bölmesi, silo, ocak gibi konut içi mimari unsurlarıyla 500 yıllık kesintisiz bir kültür evresini yansıtmaktadır” dedi.

Konuşmasının devamında, Güvercinkayası çalışmalarının yapılmasındaki amacın çevresinde yer alan kültür varlıklarıyla birlikte koruma altına alabilmek ve kültür ve turizm sektörüne kazandırmak olduğunu söyleyen Gülçur, “Demirci Kasabası’nda yer alan kazı araştırma merkezinin bahçesinde inşasına başlanan Güvercinkayası ev modelleri, iç donanımıyla tamamlanıp bir ziyaret merkezi haline getirilmesi ve turizme katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bunların yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel kültür ögelerini belgelemek ve gelecek nesillere aktarabilmek için etnoarkeoloji ve sözlü tarih çalışmaları da yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda yerel halkla kurulan ilişkiler yol gösterici olmuş, çalışmalar ekibin bilgi ve deneyimiyle birleşince süreklilik ve başarı göstermiştir” diye konuştu.

Soru-cevap bölümünün ardından Prof. Dr. F. Sevil Gülçur’a teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.