Önleyici Hizmetler Çalıştayı Yapıldı

AJANS ÜNİVERSİTE

Akademik çevrelerde, yerel yönetimlerde, Adalet Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarda daha önce yapılmış çalışmalarının gözden geçirilmesi; konunun öneminin vurgulanarak toplumda bir farkındalık yaratılmasının sağlanması; üniversitemizin üstlenmiş olduğu İSTKA desteği ile yürütülen “Hayat Bir Çocuk Bir Çocuğa Hayat” projesinin sağlam zemine oturmasının sağlanması ve geleceğe dönük önleyici ve prevansiyon çalışmalarının zeminini hazırlama amacıyla düzenlendi.

Çalıştayın bu yılki ana teması “Suça Karışmanın Erken Yaşta Engellenmesi” idi. I. Önleyici Hizmetler Çalıştayı’nın açılış konuşmalarını İstanbul Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Türkan Dağoğlu ve   Pedogoji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Haluk Yavuzer gerçekleştirdiler.

DSC_6230

Çocuklara Hayat Verecek Proje

Çalıştay’da, İstanbul Üniversitesi yürütücülüğünde ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında hayata geçirililen “Hayata Bir Çocuk, Bir Çocuğa Hayat Projesi”nin de tanıtımı yapıldı.

İstanbul Üniversitesinde interdisipliner çalışma alanlarından gelen değerli araştırmacılarımız Türkiye’de ilk defa insan davranışlarını öngören bir matematik model üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Bu çalışmanın ürünü olarak ülkemizdeki risk gruplarının belirlenmesi, önlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.

TÜİK, 2011 suça karışan çocuk istatistikleri; 2008 yılında yaklaşık 62 bin; 2009’da yaklaşık 69 bin; 2010’da yaklaşık 83 bin; 2011’de yaklaşık 85 bin çocuk suça karıştığını ve 2011 yılı içinde toplam 205040; 2012 yılında ise toplam 245.080 çocuk mağdur, şüpheli ve/veya suç fiiline bulaşmış durumda ilgili birimlere getirildiğini vurgulamaktadır. Gerekli koruma ve önleme çalışmaların yapılmaması halinde bu artış hızı ile 2017 yılında ülkemizde davranış bozukluğu göstererek suça karışan çocuk sayısının bir milyonu aşacağı öngörülmektedir.

Buradan yola çıkılarak oluşturulan “Hayata Bir Çocuk Bir Çocuğa Hayat” projesinin amacı, gelişen Türkiye için sayısı hızla artan davranış bozukluğu göstererek hızla suça yönelen çocuk ve ergenlerin rehabilite edilerek topluma kazandırılmasıdır.

Prof. Dr. Sıddık Yarman, Yrd. Doç. Dr. İnci Zaim Gökbay ve Şebnem Özdemir liderliğinde oluşturulan proje ekibi, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde 8-29 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerle uygulayacakları atölye ve eğitim çalışmaları ile davranış bozukluklarını öngörmek üzere geliştirilecek matematik modelin uygulamasını yapacaklardır. Aşağıda sıralanan uygulama çalışmalarının sonuçları riskli davranış gösteren çocuk ve ergen gruplarına dönük koruyucu ve iyileştirme çalışmalarını hayata geçirecektir.

Buz Pisti Atölyesi,
Jonglörlük Atölyesi,
Grafiti Atölyesi,
Tarih Dede Atölyesi,
Kürek Takımı Atölyesi,
Dalış Atölyesi,
Cankurtaran Atölyesi,
Peyzaj Atölyesi,
Girişimcilik Eğitimleri,
CAD/Cam Opertörlüğü Eğitimi

Buz Pateni Atölyesi’nden, Jonglrlük Atölyesi’ne, Peyzaj Atölyesi’nden Tarih Dede Atölyesi’ne kadar her biri alanlarında uzman akademisyenlerle tasarlanmış proje, İstanbul Üniversitesi’nin yürütücülüğünde, Bahçeşehir Üniversitesi’nin ortaklığında ve Fatih Kaymakamlığı, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Yavuz Sultan Selim Spor Kulübü, Fatih ve Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, İŞKUR, Wissen Akademi, NovaMental Danışmanlık, Okul Yapı iştirakçiliğinde gerçekleştirilecek.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü