Onar-Sarıca-Duran Hukuk Devleti Günü Düzenlendi

AJANS ÜNİVERSİTE – Özdemir KUTLU

Açılış konuşması yapmak için sahneye çıkan Prof. Dr. Aydın Gülan, öncelikle katılan herkese teşekkürlerini iletti.  Konferansın amacını belirten Prof. Dr. Gülan, bu amacın İÜ olarak iz bırakmış hocaların isimleriyle, bilimsel toplantılar düzenlemek olduğunu söyledi. Bu konferansa isim olarak ilk kez Prof. Dr. Sıddık Sami Onar ile başladıklarını daha sonra Prof. Ragıp Sarıca ve son olarak da Prof. Dr. Lütfi Duran’ın isimlerinin eklendiğini belirten Prof. Dr. Gülan, “Bu değerli isimlerin adları altında yapacağımız bilimsel toplantılarla hem üniversitemize hem de üniversitemizin öğrencilerine yol gösterici olacağız” diyerek sözlerine son verdi.

DSC_0016

Bir sonraki konuşmacı İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Türkiye’nin demokrasi konusunda çok mesafe kaydettiğini belirtti. “Ancak demokrasinin istikrarlı bir biçimde devam etmesi ve demokrasinin nimetlerinin tüm vatandaşlara ulaşması için olmazsa olmaz ‘Hukuk Devleti İlkesi’dir. Hukuk Devleti İlkesi her şeyden önce insan haysiyetini ve insanın maddi-manevi varlığını serbestçe geliştirmesine, insanın kendi değerlerine göre kendi hayatını belirlemesini ifade etmektedir. Bu nedenle İstanbul Üniversitesi’nin Hukuk Devleti İlkesini ön plana çıkaran bu etkinliğe sadece üniversitemiz ve ülkemiz bakımından değil, dünya bakımından da mühimdir” diye belirtti. Prof. Dr. Sözüer “Kısaca ama genel olarak ifade etmem gerekirse hukukun sadece ülkemizde değil bütün dünyada etkili olup insanları koruması gerekir” diyerek sözlerine son verdi.

DSC_0021

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, 1993’ten beri 5 Mart Günü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezince “Hukuk Devleti Günü” olarak kutlandığını ifade etti. Ayrıca “1868’de Meclis-i Valayı Ahkam-ı Adliye’nin ikiye ayrılması ve birinin “Şura’yı Devlet” bugünkü adı ile Danıştay diğerinin ise Divan-ı Ahkam-ı Adliye yani Yargıtay olarak ayrı kurumlar halinde çalışmaya başladıkları tarih olan bu tarih Hukuk Devleti İlkesinin gerçekleşmesi yolunda önemli bir tarihe işaret etmektedir.” diyen Prof. Dr. Ak, ayrıca ” Emekli Hocamız Prof. Dr. İl-Han Özay’ın teklifi ile Hukuk Devleti Günü, İdare Hukuku alanında çok kıymetli eserler vermiş olan Hocalarımız Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar, Prof. Ragıp Sarıca ve Prof. Dr. Lütfi Duran’ın Hukuk Devleti ilkesine yapmış oldukları katkılar dolayısıyla Onar-SarıcaDuran Hukuk Devleti Günü olarak isimlendirilmiştir. O tarihten beri Hukuk Devleti Günü her yıl farklı bir İdare Hukuku gündemi ile toplanmakta ve yetkin bilim adamları ve uygulamacıların katılımı ile mevcut sorunların tespiti ve çözümü için önemli bir bilimsel tartışma platformu görevini icra etmektedir.” diyerek sözlerine son verdi.

DSC_0028

Son olarak konferans açılış konuşması için kürsüye gelen Kamu Baş Denetçisi M. Nihat Ömeroğlu, “Mezun olduğum İÜ’ de konuşma yapmaktan dolayı onur ve kıvanç içerisindeyim. Benim alanım olan Kamu Baş Denetçiliği kurumu kurumsal anlamda idarenin her türlü eylem ve işlemini, tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı olarak, adalet anlayışı içerisinde, hukuk ve hakkaniyet önünde inceleyerek idareye tavsiyede bulunmaktır. Bugün bize kurumlar ve bireyler belirli şartları sağladıklarında hiçbir ücret ödemeden başvurabiliyorlar.” diyen Ömeroğlu, bu başvurunun internet üzerinden de yapılabilineceğini vurguladı. Ayrıca kurumlarının idare üzerinde sadece tavsiye yetkisinin olmasına rağmen genelde görüşlerinin idarelerce ciddiye alındığını ve kararların idarelerce tavsiyemiz yönünde verildiğini de belirten Ömeroğlu, bunun sebebini de kurum olarak “Adalet anlayışımız ve objektif bakış açımızdır” diye açıkladı.

DSC_0052

Konuşmacı olarak davet edilen Bordeaux Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bernard Pacteau, İÜ Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melikşah Yasin ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Doç. Dr. Selami Demirkol kendi alanlarında “İdari Yargıda Deliller ve İspatlar” başlığı altında dava örnekleri ve emsal kararlar hakkında örnekler verirken etkinlik soru cevap şeklinde sona erdi.