“Müterafik Kusur” Konulu İdari Hukuk Konferansı Gerçekleştirildi

AJANS ÜNİVERSİTE- Murat KASAP, Özge KARAHAN

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Prof. Dr. Aydın Gülan yaptı. Gülan “ Daha önce de arz ve izah ettiğim üzere, mahkemelerin giderek idarenin yükümlü olduğu görevlere ilişkin zarar doğuran bir eksiklik, ihmal, hata, idarenin kasti bir tutumu varsa; elbette bir zarara sebep olmuşsa idarenin tazminat zorunluluğu bakımından yeterli bir hukuki sebep kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bu övülmesi gereken bir yaklaşımdır. Kusurlu ve kusursuz sorumluluk olarak ikiye ayırarak gerekçelendirilmektedir. Kusurlu sorumluluk gerekçelerinde hizmet kusuru değerlendirmesi yapmakta, hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi, hiç işlememesi şeklinde alt ayrımlara da kimi zaman gitmektedir. Kusursuz sorumlulukta ise sosyal risk ve kamu külfetleri karşısında eşitlik gibi açıklamalar yapılmaktadır. Ayrıca 5233 sayılı kanun uyarınca, terör olaylarından zarar görenlerin dava açılmasına gerek kalmadan idare ile anlaşılarak uğranılan zararların tahsili de mümkündür “ diyerek sözlerini tamamladı.

Diğer konuşmacı Doç. Dr. Başak Baysal yapmış olduğu açıklamada şunlara değindi; “ Gerçek de hukuk sisteminin bütünlüğü içinde kalınacaksa illiyet bağı olmadan tazminat sorumluluğunu kabul etmek gibi kavramın içini boşaltan bir yaklaşımdan vazgeçilmesi gerekir. Açıkça makaleler de, kararlarda yazılan bu yaklaşım yerine, illiyet bağının nasıl anlaşıldığını nasıl kurulduğunu göstermek ve “karine” olarak kabul ettiği durumu açıklamakla tutarlılığı sağlaması mümkündür. Düzeni sağlamakla görevli ve yükümlü olan idare, koruduğu bu düzen başkaları tarafından da bozulmuş olsa kusuru bulunmasa bile sonuç olarak illiyet bağı korumakla yükümlü olduğu düzen ile yükümlülüğü arasında, kimin bozduğuyla kesilmeyecek bir şekilde, kurulmaktadır.”