Mevlana İÜ’de Anıldı

AJANS ÜNİVERSİTE – Neslihan KALKAN, Tuğçe AYÇİN

Meydan Musiki Topluluğu’nun katıldığı İsfahan Mevlevi Ayin-i Şerifi Mukabelesi İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat’ın konuşmasıyla başladı. “Medeniyet olarak bir insanlık medeniyeti oluşturulsa, bu medeniyet sevgi ve hoşgörü medeniyeti olsa bunda Hz. Mevlana’nın çok büyük bir rolü bulunurdu” diyen Prof. Dr. Murat, Mevlana’nın bizim kültür ve coğrafyamızın en önemli şahsiyetlerinden birisi olduğunu belirtti. Teknolojinin bu kadar ilerlediği 21’inci asırda modern dünyanın hala ciddi problemlerinin olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Murat, “Ben inanıyorum ki; Mevlana’yı tanıyan ve ona gönül verenlere bu asrın sözüm ona çağdaş bunalımlarının zerresi bulaşmamıştır” diye konuştu. “Mevlevilik ve icra ettikleri müzik ülkemizin kültürel kimliğinin önemli bir parçasıdır” ifadelerine yer veren Prof. Dr. Murat, sözlerini Meydan Musiki Topluluğu’na ve semazenlere teşekkürlerini ileterek noktaladı.

2
Prof. Dr. Sedat Murat

 

Mukabele Bir Karşılaşma ve Selamlaşmadır

Etkinlik akademisyen, kanun virtüözü ve koro şefi Prof. Dr. Ruhi Ayangil’in Mevlevi semasına ilişkin açıklamaları ile devam etti. Tarikat musikisini ve tarikat zikrini tanıtan Prof. Dr. Ayangil, sema ayininin içeriksel ve biçimsel özelliklerine değindi. “Sema töreni Sultan Veled Çelebi’den özellikle de Ulu Arif Çelebi’den sonra bugün yapılan formuna ulaşmıştır” diyen Prof. Dr. Ayangil, mukabeleyi karşılaşma ve selamlaşma olarak tanımladı.

3
Prof. Dr. Ruhi Ayangil

Zekai Dede 18.yy ile 20.yy Arasında Köprü Olmuştur

Etkinliğin son konuşmasını İÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Tarım yaptı. İsfahan ayininin bestekarı olan Mehmet Zekai Efendi’nin hayatını ve Yenikapı Mevlevihanesi’nde geçirdiği süreci anlatan Prof. Dr. Tarım, “Zekai Dede’nin 1885’te bestelediği İsfahan Ayin-i Şerifi ilk defa Yenikapı Mevlevihanesi’nde icra edildi” dedi. Zekai Dede’nin çok iyi bir eğitim aldığını ve İsmail Dede’nin son talebesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tarım, “Zekai Dede 18.yy’da birikmiş olan klasik dönemin zengin hazinesini İsmail Dede vefat etmeden meşk etti ve bütün bu eserlerin 20.yy’a aktarılmasında çok önemli bir köprü oldu” diye konuştu. “Mevlevihaneler seçkin kültürün, şairlerin, müzisyenlerin, sanatkarların, okuryazar kesmin büyük ilgi gösterdiği mekanlardı” ifadelerine yer veren Prof. Dr. Tarım, Zekai Dede’nin gelenekselleşmiş musiki tarzının son temsilcisi olarak kabul edildiğini aktardı. Mevlevi Ayini Mukabelesi etkinliği, konuşmacıların ardından sema gösterisinin yapılmasıyla sona erdi.

 

4

Prof. Dr. Zeynep Tarım