Mevlana Değişim Programı Değiştiriyor

BHM-Mert TÜRKMEN

23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yürürlüğe giren Mevlana Değişim Programı (MDP), yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir program.

Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan program, yükseköğretim kurumlarının akademik kapasitelerini artırmak, onları küresel standarda ulaştırmak ve Türkiye’nin tarihsel kültürel mirasını ulusal çapta paylaşarak kültürlerarası etkileşim sağlamak gibi vizyonlara sahip.

MDP, diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alabilme fırsatını tanımaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az 1, en fazla 2 yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta, en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.
MDP Burs Fırsatları
Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Program kapsamında, burslu MDP öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda burs ödenebilmektedir.

MDP’nin Sağlayacağı Faydalar
MDP, öğrencilere; kendilerini ifade etmede çok yönlü ve analitik bakış açısı kazandırırken, yabancı dil seviyesini geliştirme ve farklı kültürleri yerinde tanıma gibi fırsatlar sunmaktadır. Öğretim elemanları ise yurt dışında ders vermenin yanı sıra, farklı akademik bakış açıları kazanarak çalışmalar yapma ayrıcalığına kavuşmaktadır.

MDP’ye katılmak için örgün öğretim olma şartı aranan öğrencilerde, ön lisans ve lisans için dört üzerinden 2.50 genel not ortalaması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri içinse 3.00 genel not ortalaması isteniyor. Öğrencilerin başvuru değerlendirmesinde %50 dil yeterliliği ve %50 genel not ortalaması etkili oluyor.

MDP Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları ve öğrenciler, Türkiye’de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisinden ya da https://mevlana.yok.gov.tr internet adresinden gerekli evraklara ulaşabilir ve gerekli formları eksiksiz doldurarak MDP kurum koordinasyon ofisine teslim ederek başvurusunu gerçekleştirebilirler.

İÜ’nün 12 Üniversite ile 19 Anlaşması Var
İstanbul Üniversitesi’nin Rusya, Arnavutluk, Çin, Azerbaycan, Güney Kore, Kırgızistan, İran, Malezya, Kazakistan, Pakistan, Kanada ve Ürdün’deki 19 üniversite ile MDP anlaşması bulunuyor. İlk defa 2013-2014 akademik yılında 80 öğrenci ve öğretim üyesi değişimi oldu. Bu değişimlerden 15’i güz, 65’i bahar döneminde gerçekleşti.