Mahallem İstanbul Projesi Tanıtım Programı Yapıldı

AJANS ÜNİVERSİTE – Aleyna ÖNAL

Fotoğraf-Berfin ŞAHİN

İÜİF’nin desteklediği “Mahallem İstanbul” Projesi Tanıtım Etkinliği, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Murat Şeker’in konuşması ile başladı: “Bugün yaklaşık 9 aylık bir emeğin sonucunu açıklamak için toplandık. Ben projenin koordinatörü olduğum için burada bulunmaktayım fakat projeyi yürüten ve bu hale getiren ciddi bir ekip söz konusu. Proje için önce İstanbul’u yurtiçinde çeşitli illerle karşılaştırdık sonra İstanbul’un kendi içinde ilçe düzeyinde analizini gerçekleştirdik. Yaşam kalitesini ve çeşitli sektörel analizlerini yaptık. Sonrasında yaptığımız bu çalışmalar başka illere model oldu” şeklinde konuştu.

DSC_0112

Prof. Dr. Şeker, İstanbul’un ilçe olarak analiz edilmesi mümkün olmayan bir metropol kent oluşundan dolayı projenin mahalle düzeyinde hazırlanıp sunulduğunu da sözlerine ekledi. Kalkınma Ajansı’nın desteği ile projeyi hayata geçirdiklerini de ifade eden Prof Dr. Şeker, “İstanbul’u mikro ölçekte analiz etmeye çalıştık. Çok büyük bir istatistiki veri ile karşılaştık ama sonuçta hem iktisadi hem de sosyal anlamda birçok analizin yapılabileceği bir sistem geliştirdik” diye konuştu.

DSC_0122

Proje Koordinatörü’nün ardından sözü alan İÜİF Dekanı Prof. Dr. Haluk Alkan, “Bir ülkenin fotoğraflarını mikro düzeyde çekmek, bunları yan yana koymak, tarihsel gelişimini incelemek, mevcudu analiz etmek, bir ülkenin geleceğine ilişkin bir vizyon oluşturmak, projeksiyon oluşturmada son derece önemlidir. Maalesef Türkiye’de bu tür çalışmalar ihmal edildi. Kamu mikro alanını incelemede, mikro oluşturmada yetersiz kaldı. Ancak son yıllarda memnuniyetle görüyoruz ki, gerek kamuda gerekse bilim dünyasında mikro çalışmalara önem veriliyor. Geçmiş ve gelecek açısından gelişmeler takip ediliyor ve bu ışıkta da geleceğe bir projeksiyon oluşturulmaya çalışılıyor” dedi.

“Mahallem İstanbul” Projesi’nin kamu ve özel sektör kuruluşları ile yatırımcılar ve vatandaşlar için bilgiye online ve mobil ortamdan ulaşılmasını sağlayacağı konusunda bilgi veren Prof. Dr. Alkan, “Kamusal hizmet, mahalle düzeyinde bilgilendirme datasının oluşturulması, yine mahalle düzeyinde sosyo-ekonomik gelişme endekslerinin yapıldığı üç yönlü projenin, değişik kamu kuruluşlarınca oluşturulmuş olan dataların ortak bir kamusal hizmete dönüştürülmesi ile de öncü birlikteliği bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Alkan proje ekibine, projenin hayata geçirilmesinde katkı sunan, destekleyen kamu kuruluşlarımıza, meslek odalarına ve özel sektör kuruluşlarına teşekkürlerini sunarak sözlerini noktaladı.

DSC_0136

“İstanbul Adını Taşımak Sorumluluk Gerektirir”

Etkinliğe katılan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak böyle bir projenin içinde olmanın kurum adına bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ak konuşmasında, “İstanbul Üniversitesi olarak İstanbul adını taşıyoruz ve bu ismin nitelikleri birçok sorumluluğu beraberinde getiriyor. İÜ’nün geleneği ve akademik kapasitesi bakımından şehir ile özdeşleşme sorumluluğu taşıdığını biliyoruz. Bu proje ile mahalle ölçeğinde pek çok branşın değerlendirilebileceği verilere ulaşıldığını biliyoruz. Zaten diğer projelerdeki başarılar ve becerileri bu proje ile daha mümkün ve kolay kılmış olduk” diyerek şehrin doğru tanımlanması ve hizmetlerin doğru planlanması anlamında bu projenin başarılı olduğunu vurguladı.

DSC_0165

“Bilgi Stratejik Bir Güçtür”

İstanbul gibi metropol bir kentte ilçeler ölçeğinde bile birtakım verilerin üretilmesi zor olduğu halde proje kapsamında mahalle ölçeğine kadar inebilmenin çok önemli bir konu olduğunu söyleyen İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, “Mahallem İstanbul Projesi’nin kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamalarının hayata geçirilmesini, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve şehrimizde yaşayan her bir bireyin mahalleleri ile ilgili demografik yapıdan eğitime, sağlıktan sosyal ve siyasal oluşuma, ekonomik yapıdan altyapı ve çevreye kadar birçok bilgiye anında ulaşabilmesini sağlamak üzere desteklemiş bulunuyoruz. Çünkü günümüzde bilgi, stratejik bir güç ve bilginin elde edilmesi kadar paylaşılması da elbette kritik öneme sahip” şeklinde konuştu.

DSC_0198

“Öncelikle İçinde Yaşadığımız Bölgenin Sorunlarına Odaklanalım”

Proje Danışmanı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, “Kamu kurumlarının tamamı bizim sandığımızın aksine ciddi bir katılım ile projeyi desteklediler. Küresel sahada mikro ölçekte çalışmalara baktığımızda akademik ve bilimsel çalışmaların yaygın olduğunu görmekteyiz. Bilim adamlarımız, akademisyenlerimiz, uluslararası ölçekte ki çalışmaları önemserken kendi ülkelerinde, kendi bölgesinin, yaşadığı çevrenin temel sorunlarına ilişkin politika üretmekte, birtakım çözüm yöntemleri göstermekte yeterli olmayabilir. Bu anlayışın değişmesi lazım. Öncelikle içinde yaşadığımız şehrin, bölgenin, ülkenin sorunlarına odaklı çözümler üretmeye çalışalım. ‘Mahallem İstanbul’ bu hususta olumlu bir projedir” dedi.

Konuşmacıların proje kapsamındaki görüşlerinin ardından Proje Koordinatörü Prof. Dr. Murat Şeker, Mahallem İstanbul Online ve Mobil Uygulamalı Tanıtımı’na ilişkin bilgileri katılımcılara aktardı.

Özünde yapılmak istenenin İstanbul’da mahalle düzeyinde kentsel ve kamusal hizmetlere ilişkin bilgi edinmeyi etkinleştirecek istatistiki bilgi, info grafik ve görsel dosya içerecek, online ve mobil ortamda kullanıma sunulacak, harita tabanlı bir veri tabanı ve bilgi edinme sistemi olduğunu ifade etti.

DSC_0224

Prof. Dr. Şeker, “Mahallem İstanbul’un üç tane somut çıktısı var. Bunlar ‘Mahallem Poi, Mahallem İnfo ve Mahalle Haritası’ olarak sıralanabilir. Mahallem Poi, kentsel yaşamda ve kamusal alanda eğitim, sağlık ve sosyal yaşam kapsamında karşılaştığımız yerlere ve kurumlara ilişkin bilgi, istatistik, içerik ve görselleri içermektedir.  Mahallem İnfo, veri tabanından yola çıkarak çeşitli göstergeleri ortaya çıkarmaktadır. Bir mahallenin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi, eğitime erişim, ulaşım ve sağlığa erişim gibi alanlarda verilerini sunmaktadır. Mahalle Haritası ise eğitim demografisi, nüfus demografisi, yaş demografisi, medeni durum gibi konularda şehir genelinde verileri içermektedir” dedi.

BIG DATA’yı pek çok şirketin kullandığını fakat okunabilir bir veriye dönüştürenlerin ve toplumun anlayacağı hale getirenlerin kendileri olduğunu da sözlerine ekledi. Yakın zamanda Google Play ve App Store ile de anlaşma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Şeker, kısa sürede 500’ü aşkın kullanıcıya da ulaştıklarını söyledi ve İÜİF başta olmak üzere tüm ekibine teşekkürlerini sunarak programı noktaladı.