“Liyezon Psikiyatrisi Eğitimi Aile Hekimleri İçin Zorunlu Olmalı”

AJANS ÜNİVERSİTE

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikomatik Tıp Derneği Başkanı ve İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Özkan, toplumun genel sağlığı ve ruh sağlığı için aile hekimlerinin liyezon psikiyatrisi eğitimi alması gerektiğini, böylelikle aile hekiminin hastanın şikâyetinin psikiyatrik kaynaklı olup olmadığının ayrımına varabileceğini söyledi.

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikomatik Tıp Kongresi’nde konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Özkan sağlık sisteminde hastaların ilk başvuru yeri olan aile hekimlerinin bu alanda eğitim almış olmalarının son derece önemli olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Psikiyatri ve psikiyatri dışındaki hekimler için ‘liyezon pskiyatrisi’ eğitimlerinin zorunlu bir rotasyon olması temelde çok büyük faydalar sağlayacaktır. Bizim kongre süresince yapmak istediğimiz, insan sağlığı ve hastalıklarının biyolojik ve psiko-sosyal bütünlüğünü vurgulayan oturumlarla, günlük pratikte karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerileri paylaşmak, alanında yetkin ulusal konuşmacılar aracılığıyla güncel bilgiler sunmak ve dünyadaki en son yönelimleri tartışmaktır.”

 Fotoğraf Kaynak: www.siirthsm.gov.tr

KAYNAK: Yeni Şafak (27 Mart 2015)