Kültürel Mirasın Semiyotiği Etkinliğinde Kültürel Mirasın Korunması Konuşuldu

AJANS ÜNİVERSİTE-Beste BUDAN

Fotoğraf-Caner ERDOĞAN

İlk konuşmacı İÜ Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Araştırma Görevlisi Namık Kılıç, “Sualtı Kültürel Mirasın Korunmasında Yenikapı Batıkları” konulu sunumunu sergiledi. İÜ Sualtı Varlıklarını Koruma Anabilim Dalı’nın bünyesinde çalışmalarını büyük bir dikkat ve özveriyle gerçekleştirdiklerini belirten Arş. Gör. Namık Kılıç, sualtında bulunan Neolitik Döneme ait ahşap batık gemilerin bulundukları andan itibaren uygulanan ahşabın tahrip olmasını engelleyen bilimsel yöntemleri anlattı.

DSC_0016

Ardından Nisan Lordoğlu, “Antik Byzantıon (Bizans) ve Kalkhedon (Kalkedon) ‘un Şehircilik Açısından İncelenmesi: Kuruluşlarından Roma İmparatorluk Dönemi’ne Kadar” konuşmasını gerçekleştirdi. 8 bin yıllık geçmişi arkasında bırakan İstanbul’un tarihiyle ilgili bir çok bulgunun metro ve Marmaray kazılarında bulunduğunu Lordoğlu, Byzantıon ve Kalkhedon şehirlerinin arkeolojik kalıntılar doğrultusunda etkileşim içinde olduklarının tespit edildiğini söyledi.

DSC_0025

Lordoğlu, “Sarayburnu’nda bulunmuş olan kalıntılarda Byzantıon kentinin, Topkapı Sarayı çevresinde kurulduğu belirlenmiştir. Antik Çağ’da Byzantıon’ un, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki kentlerle, ticari ilişkileri vardı. Ticari limanların Sirkeci ve Yenikapı’da bulunduğu Uzman Arkeologlar tarafından tespit edilmiştir” dedi.

Kalkhedon kentiyle ilgili az sayıda kalıntı olduğunu belirten Lordoğlu, 5.yy civarında güçlü surlarla çevrili başkenti şuan ki Kadıköy Çarşı’da bulunan bir kent olarak düşünülmekte olduğunu belirtti.

Oturumun son konuşmacısı İÜ Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Okutman Yüksel Dede, “Kültürel Mirasın Korunması ve Bilincine Katkıları”nı anlattı.

DSC_0028

Okt. Dede, “Ülkemizde kültür bilinci eksiklikleri var. Kültürel miras, genç bireylerin anlayabilecekleri şekle indirgenmelidir. Bunun için yapılabilecek çalışmalar arasında son zamanlarda önem kazanan, kazının yapıldığı bölgede bulunan bulgular doğrultusunda kurulan Arkeoparklar toplum bilincinin oluşmasında önemli bir yere sahiptir” diye konuştu.