“Küçük Teleskoplarla Bilim: Fırsat Gözlemciliği” Çalıştayı

AJANS ÜNİVERSİTE- Emre ESER

 

9-10 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “Küçük Teleskoplarla Bilim: Fırsat Gözlemciliği” başlıklı bir çalıştay yapılacak

 

Geçen yıl gerçekleştirilen “Türkiye’deki Teleskoplarla Bilim Sempozyumu” ardından, fırsat gözlemciliğine odaklı konuları içeren uluslararası katılımlı bilimsel çalıştay, 9-10 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde  düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde çapı 1 metreden küçük teleskop sayısında önemli bir artış sağlandı. Yapımı sürenler ile birlikte 2013 yılında küçük çaplı 10 teleskobun faaliyette olacağı öngörülüyor. Birçoğu üniversite bünyesinde kurulan bu teleskoplar eğitim ve öğretimde, astronominin popülerleştirilmesi gibi bilim ve topluma sağlayacakları katkıların yanı sıra, önemli bilimsel gözlemler de yapabilecek potansiyele sahipler.

Gökkürenin herhangi bir noktasında her an belirebilecek gök olayı ile ortaya çıkabilecek fırsat gözlemleri için ülkemizin coğrafi ve iklim koşulları bizlere önemli bir avantaj sağlıyor. Mevcut teleskopların eşgüdümlü işletilmesi ile oluşacak sinerji, ülkemizde gözlemsel astronominin gelişimi için büyük katkı sağlayabilecek niteliktedir.

Bu çalıştayda, küçük teleskopların önemli katkılar sağladığı bilimsel konuların aktarılacağı toplu oturumlar ve fırsat anında gözlemlerin nasıl verimli elde edilip sonuçlarının paylaşılabileceğinin tartışılacağı oturumlar yer alacaktır. Belirlenen bilimsel konuların genel fiziksel özelliklerinin aktarılacağı konuşmalar, bu konularda çalışmalar sürdüren yerli ve yabancı uzmanlar tarafından yapılacak.

Teleskopların eşgüdümlü çalışması konusundaki oturumlar ise, mevcut teleskopları yönlendiren veya bu konuda uzman bir ekip tarafından yürütülecek. Çalıştaya sadece belirlenen konularla ilgili poster sunumları kabul edilecek.