“Kazı Buluntusu Ok Uçları Çalıştayı” Yapıldı

AJANS ÜNİVERSİTE- Burcu GÜLER- Züleyha KOYUNOĞLU

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İÜ Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Tül Tulunay , 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla başlatılan İÜ Nif Dağı Araştırma ve Kazı Projesi kapsamında bulunan farklı tipteki ok uçlarının çalıştayın düzenlenmesinde etkili olduğunu söyledi.

IMG_7592

İzmir’in doğusunda dört ilçenin sınırları içerisinde yer alan Nif Dağı’nda Karamattepe, Dağkızılca, Başpınar ve Ballıcaoluk olmak üzere dört mevkiide çalışmaların yürütldüğünü söyleyen Prof. Dr. Tulunay, kazılar esnasında gün yüzüne çıkarılan ok uçlarının çeşitli dönemlere tarihlendiğini, buluntuların temizlenip çizimleri yapıldıktan sonra koruma altına alındığını ifade etti. Kazılardan elde edilen ok uçlarından yola çıkarak 2012 yılından beri etkinlikler düzenledikleri belirten Prof. Dr. Tulunay, “2012 yılından beri Nif Dağı etrafındaki köylerde yaşayan halka okçuluk eğitimi veriyoruz.  Çocukların ve gençlerin ilgi gösterdiği bu etkinlikleri bize büyük bir özveriyle destekleyen Okçuluk Antrenörü 1997 Balkan Gençler Okçuluk Şampiyonu Aysel Babagür’e borçluyuz.” dedi.

Nif dağı kazısı sırasında ortaya çıkarılan buluntuların sayıca fazla ve çeşitli olmasından dolayı önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tulunay, çalıştayın ilk örneklerden orta çağ sonuna kadar arkeolojik kazılarda bulunan ok uçlarının malzeme, teknik ve biçim açısından inceleme fırsatı sunduğunu söyleyerek katılımcılara başarılar diledi. Açılış konuşmasının ardından müzik dinletisi yapıldı.

IMG_7621

Dinletinin ardından başlayan ilk oturumun başkanlığını Prof. Dr. Tulunay yaptı. Oturumun ilk konuşmacısı İÜ Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Fatma Nihal Köseoğlu, “Hellen Dünyasında Ok, Yay ve Okçuluk” başlıklı sunumunda Hellenistik dönemden, Homeros’un İlyada ve Odysseıa(Odesa) destanında işlediği ok uçlarından ve yaylarından bahsetti. İkinci konuşmacı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, “Antik Çağ Ok Uçları ve İskelet Travmasıyla İlişkisi” başlıklı sunumunda ok uçu ya da kesici, delici, ezici aletlerle yaşanan travmaları sınıflandırıp,değerlendirerek; travmaların adli vaka ya da antropolojik olup olmadığını açıklayabilmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlattı.

IMG_7655

IMG_7674

İki gün boyunca süren Çalıştay’da elde edilen sonuçlar Ulusal Hakemli dergi Masrop E-Dergi’nin “Ok uçları ve Çalıştayı Özel Sayısı”nda yayınlanacak.