Kazakistan Öğrencilerine Eğitim Düzenleniyor

AJANS ÜNİVERSİTE

İKA’nın Kazakistan’a yönelik faaliyetleri arasında Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi ile işbirliği önemli bir yer tutuyor.

2013 yılında akademiye bağlı bir tercüme merkezinin kurulması, 2014 yılında da tercüman istihdamı gibi TİKA’nın kayda değer destek çalışmaları oldu. Akademi, bünyesinde bulunan Savcılık Enstitüsü öğrencileri için İstanbul Üniversitesi’nde hukuk alanında iki haftalık bir eğitim programı düzenlenmesi için TİKA’dan destek talebinde bulundu. Talep İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nca da uygun görülerek, bir eğitim programı düzenlendi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi’nin lisansüstü seviyede 19 öğrencisi, belirtilen tarihlerde Türkiye’ye gelerek Türk hukuk sistemi hakkında dersler görüyor.

Program, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer’in de katıldığı açılış töreniyle başladı. Prof. Dr. Sözüer yaptığı
açıklamada, dünyanın farklı yerlerindeki üniversiteler ve kurumlarla işbirliği çalışmaları yaptıklarını, ancak Kazakistan’la irtibatlarının
zayıf olduğunu, bu sebeple Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi’nin talebini büyük memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Kazak savcı ve hakim adaylarını üniversitede görmekten mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Sözüer, bu anlamda TİKA’nın eşgüdümünün büyük önem taşıdığını vurguladı.

Akademi sonrasında savcı veya hakim olarak görev yapacak Kazak öğrenciler ise, Türkiye’de olmaktan mutlu olduklarını, iki haftalık eğitim
programının başka hukuk sistemlerini tanımak, Avrupa hukuk sisteminde yer alan Türk sistemini görmelerinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdiler. Katılımcılar, eğitim programının düzenlenmesinde desteklerinden dolayı TİKA ve İstanbul Üniversitesi’ne teşekkür ettiler.