Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Çocuk Kaşifler Sanal Dünya’da Projesi

AJANS ÜNİVERSİTE-Beste BUDAN

Açılış konuşmasını KAÇUV Çocuk Kaşifler Sanal Dünyada Proje Koordinatörü Aslı Yurtsever yaptı

Yurtsever’in ardından KAÇUV Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Feza Orhan, Çocuklar ve e-öğrenme başlıklı konuşmasında öncelikle uzun süreli tedavi gerektiren hastalıkları nedeniyle okul sürecinden uzakta kalan ya da okul sürecine ara vermek zorunda olan hasta çocukların eğitim sürecinden geri kalmamaları için geliştirilen projelerin var olan uygulamalarda yer almadığını belirterek bu projenin asıl amacının çocuklar için , zamanın çok yavaş geçtiği hastanelerde çocukların kullanmaktan hoşlandıkları tablet ve cep telefonlarıyla eğlenceli ve öğretici etkinlikler yaparak vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Feza Orhan
Doç. Dr. Feza Orhan

Doç Dr. Orhan,”KAÇUV olarak Çocuk Kaşifler Sanal Dünyada Projesi ile çocukların dijital okur yazarlık becerilerini geliştirmek ve bilgi toplumunun ihtiyaç duyduğu entelektüel bireyleri yetiştirmeye katkı sağlamayı amaçlamaktayız.Böylece, hasta çocukların dezavantajlı durumunu sanattan doğaya, bilimden sağlığa birçok konuda farklı içeriklere yönelik bilgiyi etkileşimli etkinliklerle kazanmaları sağlıyoruz” dedi ve sunumunu sonlandırdı.

Doç. Dr. Orhan’ın ardından konuşmasını yapan KAÇUV Genel Sekreteri Gözde Kaymaz, 2014 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında “Çocuk Kaşifler Sanal Dünyada” Projesini hayata geçirdiklerini ve bu projenin çocukları ve gençleri farklı ilgi alanlarına yönelterek eğlenceli ve nitelikli zaman geçirebilmeleri için özel olarak tasarlanan bir öğrenme portalı olduğunu söyledi.

DSC_0847
Gözde Kaymaz

Kaymaz, “KAÇUV olarak fotoğraf, çizim, video, ses ve yönlendirici kaynaklar ile etkileşimin arttırılmasını hedefliyoruz. Oluşturulan temalar dahilinde kullanıcı 15’i oyun, 85’i interaktif okuma metni ve 11’i videodan oluşmak üzere toplam 111 içeriğe erişebiliyor. Çocuk Kaşifler Sanal Dünyada projesi kapsamında oluşturulan portalın tedavi gören çocuklara duyurulması konusunda KAÇUV gönüllülerinden destek alındı. Bu süreç içerisinde bir “eğitmen-eğitim” programı geliştirilerek projeyi çocuklarla uygulayacak olan 21 gönüllü eğitmen yetiştirildi. Böylelikle de projenin yaygınlaştırmasını sağlayacak gönüllülerin eğitilmesi konusunda da ilk adım atıldı.Proje, KAÇUV gönüllüleri aracılığıyla İstanbul’daki 9 kamu ve üniversite hastanesinin hematoloji ve onkoloji servislerinde yaygınlaştırılmıştır” diyerek şimdiye kadar 504 çocuğa ulaştıklarını ve KAÇUV’un ilerleyen dönem planlamasında Çocuk Kaşifler Sanal Dünyada Projesi’nin yeni tema ve uygulamalar ile güncellenmesini , farklı şehirlerde de yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirtti.

[000016]
[000018]