“Jacobi Forms, Finite Quadratic Modules and Weil Representations over Number Fields” adlı kitap Springer Yayınevi tarafından Lecture Notes in Mathematics Serisi’ nde yayınlandı

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı’ndan öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Hatice Boylan’ın “Jacobi Forms, Finite Quadratic Modules and Weil Representations over Number Fields” adlı kitabı, Hatice Boylan’ın sayılar teorisinin otomorfik form alanının önemli konularından olan sayı cisimleri üzerinde tanımlı Jacobi formları konusunda kendi araştırmalarında elde ettiği önemli buluş ve gelişmeleri içermekte olup, bunların ileride matematiğin L-fonksiyonlarından cebirsel varyetelerin moduli uzaylarına kadar değişen alanlarında ve hatta sonsuz boyutlu Lie cebirleri teorisinde, Quantum alan teorisi ve teorik fizikte pek çok uygulaması olması beklenmektedir.