“İyi Uygulama Örnekleri ve Gelecek Vizyonu 2017” Çalıştayı Gerçekleştirildi

AJANS ÜNİVERSİTE – Betül BAL

“İyi Uygulama Örnekleri ve Gelecek Vizyonu 2017” Çalıştayının birinci oturumu Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Komisyon Başkanı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz’ün konuşması ile başladı. Bilimsel Araştırma ve Projeler Biriminin rektörlüğe bağlı olarak adeta bir fabrika gibi çalıştığından ve buna bizzat şahit olduğundan söz ederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Ersöz, aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

“Mümkün olduğu kadar İstanbul Üniversitesi öğretim elemanlarına uluslararasılaşma yönünde, araştırma yönünde destek vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuşan Prof. Dr. Ersöz, reddedilen ve kabul edilen projelerden bahsederek bütçe dengelemelerini şemalarla açıkladı. 2015’ten bu yana yapılan proje sayılarını grafiklerle göstererek ayrılan bütçeye değinen Prof. Dr. Ersöz “Tez projeleri İstanbul Üniversitesi’nin en önemli kaynaklarındandır. Hangi hocamız yüksek lisans ve doktora projesi yapıyorsa hepsine her halükarda destek veriyoruz. Bu sene ne kadar başvuru varsa hepsine destek verdik” dedi.  “Özellikle de öğretim üyelerimiz yurt dışına çıksınlar, Türk bayrağını İstanbul Üniversitesi  bayrağını yurt dışında dalgalandırsınlar biz gerekli desteği veririz” ifadelerini kullandı. Proje türlerine göre ayrılan bütçeye de değinen Prof. Dr. Ersöz, yapılan projelerin hangi fakültelerden olduğu hususunda “Fakülteler arasında dağılımına baktığımız zaman genelde Mühendislik Fakültesi çok araştırmaya yatkın olmaları sebebiyle oldukça önemli miktarda projeler yapıyorlar, sonrasında da sırasıyla Fen, bazen değişmekle birlikte İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa, Edebiyat, Veterinerlik ve diğer fakülteler geliyor” diyerek sözlerine son verdi.

Prof. Dr. Ersöz’ün ardından İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet Arslan konuşmasını yaptı. “İç denetçilerin  çalışma standartları gereği her yıl 30 saat eğitim almaları gerekmekte olup yıllar itibariyle bu eğitimi sağlamış bulunuyoruz” ifadelerini kullanan Arslan,  “Bu eğitimlerden biri de iki arkadaşımızın katıldığı uluslararası iç denetim enstitüsü tarafından verilen sertifikalı kamu denetçisi  sınavına hazırlık eğitimiydi. Bu belgeyi aldılar. Bunların yanı sıra Personel Daire Başkanlığının hazırladığı hizmet içi eğitim programları kapsamında 2016 yılında Avcılar ve Beyazıt kampüsünde iç kontrol standartları eğitimleri oldu. Bunlara dört yüze yakın idari ve akademik personel katıldı” dedi. Ana faaliyetlerinin denetim ve danışmanlık hizmeti olduğunu belirten Arslan, denetim raporlarına ve bunlara bağlı bulgu ve önerilere de değindi.  Bu önerilerin iyileştirmeye yönelik eylem planlarına dönüştüğünün altını çizdi.

İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet Arslan’ın ardından Öğrenci İşleri Daire Başkanı Necla Aslan söz aldı. İfadelerinde 6 kısmi zamanlı öğrencinin çağrı merkezinde görev yapmakta olduğuna yer veren Aslan, “Öğrencinin öğrenciye diyaloğuyla biz çok daha başarılı bir şekilde iletişim kurulduğunu gördük” dedi.  Yeni açılan lisans ve lisans üstü programlarına da değinen Aslan, İstanbul Üniversitesine yerleşen öğrencilerin başarı sıralamalarını veri ve istatistiklerle açıkladı.

Personel Daire Başkanı Bilgin Hafızmehmetoğlu ise personellerin atanmasından emekliliğe kadar geçen süreçte bütün işlemlerin Personel Daire Başkanlığınca yürütüldüğünden bahsetti ve  “2016 yılında 702 akademik,  83 idari, 112 sözleşmeli personel atanmıştır” dedi.

“İyi Uygulama Örnekleri ve Gelecek Vizyonu 2017” çalıştayının birinci oturumunda son olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yavuz Padem konuşmasını gerçekleştirdi.  Birim ve bütçelerinden istatistik veriler eşliğinde bahseden Padem,  yıl içerisinde meydana gelen bütçe açıklarını destekledikleri için rektöre ayrıca teşekkür etti. Yemekhane yenileme çalışmalarına da değinen Padem,  “Özellikle Avcılar ve Cerrahpaşa yemekhaneleri güzel bir biçimde yenilendi” ifadelerini kullandı ve toplamda 251 personelle yemek hizmetlerini yürüttüklerini kaydetti.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın birim sorumlularına sorduğu sorular ve yaptığı yorumların ardından oturum sona erdi.