İÜ’ye YÖK Dergisi’nde Yer Verildi

AJANS ÜNİVERSİTE-Mehmet TOSUN

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Dergisi İstanbul Üniversitesi’nin köklü tarihine atıfta bulunarak Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yükseköğretim kurumu olduğunu ve 1 Haziran 1453’te Fatih Sultan Mehmed’in kurduğu Sahn-ı Seman Medreseleriyle eğitim hayatına başladığını,1870’de Darulfünun-i Osmani, 1873 yılında Darulfünun-ı Sultani, 1900’de Darulfünun- Şahane, 1913 yılında İatanbul Darulfünunu ve 1933 yılında İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürüldüğü belirtildi.

Dergide, İstanbul Üniversitesi’nin İnovasyon, araştırma ve eğitimi bir araya getirerek ‘İstanbul Üniversitesi Teknopark ve Teknoloji Transfer Merkezi’ çalışmalarını üniversite-sanayi ortaklığına odaklayarak devam ettiğini ve İstanbul Üniversitesi’nin Teknokent’inin 2015 yılı “En İyi Gelişme Gösteren 3. Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ödülünü aldığı aktarıldı.

İstanbul Üniversitesi’nin başarılarına da vurgu yapılarak, dünya genelinde ranking açısından genel kabul gören sekiz farklı sıralamanın yedisinde ilk 500’de yer aldığı ve 2015 yılı ARWU dünyanın ilk 500 yükseköğretim kurumu arasında 410. sıradan giren Türkiye’deki tek üniversite olduğu ifade edildi. Bunun yanında 2006 yılında İletişim Fakültesi mezunu Orhan Pamuk’un Nobel Edebiyat Ödülü’nü, 2015 yılında da Tıp Fakültesi mezunu Aziz Sancar’ın Nobel Kimya Ödülü’nü aldığı belirtildi.

Dergide İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın 55 ülke ile 159 işbirliği anlaşması, 27 Avrupa Birliği ülkesi ile 600 Erasmus anlaşması ve 17 ülke ile 48 Mevlana anlaşması yapılarak İstanbul Üniversitesi’nin ülkemizin uluslararasılaşma çalışmalarına destek verdiği sözlerine yer verildi.