İÜ’nün Düzenlediği 2014 Balkan Konferansı Bükreş’te Gerçekleştiriliyor

AJANS ÜNİVERSİTE – Serkan BULUT

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet tarafından başlatılan IBAC (International Balkan Annual Conference) konferanslarının ilki Mayıs 2011’de “Balkanlarda Birlikte Yaşama Kültürü” temasıyla Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapılmıştı. İkincisi Ekim 2012’de “Geçiş Sürecinde Balkanlar: Geçmişin Değerlendirmesi, Günün Okunması, Geleceğin Hayali, Küreselleşme ve Bütünleşme” temasıyla Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, üçüncüsü ise Ekim 2013’te “Balkanların Ortak Tarihi ve Çok Kültürlü Atmosferi” temasıyla Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleştirilmişti.

Bölgenin ve dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda akademisyeni bir araya getiren IBAC Konferansları serisi bu yıl 15-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenleniyor. Konferansın onursal başkanlığını İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ve Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mircea Dumitru üstlenirken, başta Türkiye ve Romanya olmak üzere değişik ülkelerden 60’ın üzerinde bilim insanı katılacak.

Konferansın amacı, Balkanlar üzerine çalışan farklı coğrafyalardan bilim insanı ve araştırmacıları bir araya getirmek, aralarında iş birliği ve etkileşimi arttırmak ve bölgeyi farklı açılardan tartışmak için bir platform oluşturmak şeklinde tanımlayan IBAC Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yeşil, sözlerine şu şekilde devam etti. “Dördüncü IBAC konferansında, Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkilere tarihsel bir perspektiften bakılacak, olası problemler tanımlanıp vurgulanarak, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelecek yıllara daha güçlü bir şekilde nasıl taşınabileceği ortaya konulmaya çalışılacak. Bu konferans ayrıca Balkanlarda daha yaşanabilir sosyo-ekonomik koşulların oluşmasına ve sürdürülebilir bölge barışına da katkı sağlayacak.”

Konferansta, “Tarih, Politika ve İkili İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi, Kültür, Eğitim ve Din, Ekonomi İlişkileri, Dili ve Edebiyatı, Kentleşme, Romanya’da Türk Girişimciler” başta olmak üzere birçok başlık ele alınıp değerlendirilecek.

Bilimsel faaliyetlerin yanında bölgede bulunan Türk ve akraba topluluklarla ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayacak olan bu Konferansa Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak, Bağcılar Belediye Başkanı Sn. Lokman Çağırıcı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Sn. Murat Aydın da katılacak. TDBB heyeti ilk olarak Bükreş Belediyesini ve daha sonra Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Dobruca bölgesindeki belediyeler ve çeşitli STK’lara çalışma ziyaretleri gerçekleştirecekler.

Açılışı 15 Ekim Çarşamba günü Bükreş Üniversitesi’nin Aula Magna Salonu’nda gerçekleşecek olan Konferans, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde BÜ Tarih Fakültesi salonlarında 60’ın üzerinde bilim insanının katılımı ile yapılacak bilimsel oturumlarla sürecek.

Konferans hakkında daha fazla detaya http://ibac.istanbul.edu.tr/ sitesinden ulaşılabiliyor.

ibac2