İÜ’den Yeni Bir ERASMUS+ KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi: TABLIO

AJANS ÜNİVERSİTE

İÜ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İrfan Şimşek’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede görev alan öğretim üyeleri arasında İÜ HAYEF İngiliz Dili ve Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuncer Can ve İÜ HAYEF Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. Dr. Melodi Özyaprak da yer alıyor.

Dijital Araçları Etkili Bir Şekilde Kullanabilmek Amaçlanıyor

Kaliteli eğitime eşit katılım dünya ve Avrupa’daki bütün bireyler için sağlanmalıdır. Toplumsal katılımın ön şartlarından biri de kaliteli eğitimle sınıflara ve eğitimsel olanaklara katılımdır. Bu bağlamda, bu projede sınıflarda tabletlerle eğitim irdelenecektir. Bütün öğrencilerin dijital aygıtlara “ciddi araçlar” olarak erişimi çok önemlidir. Buna ek olarak öğretmenlerin de bu araç ve gereçlere erişimi ve bunları etkili bir biçimde eğitimde nasıl kullanabileceklerini öğrenmeleri projenin amaçladığı bir diğer önemli konudur.

Avrupa Birliği içinde öncelikli konulardan biri de olağanüstü sayıdaki mültecilerin de eğitim yoluyla toplumsal katılımlarının desteklenmesidir. Proje amaçlarından bir diğeri de bu çerçevede, mülteci çocukların toplumsal katılımı ve uyumu için, sınıf içinde toplumlararası diyaloğu, hoşgörüyü ve saygıyı tablet kullanımı yoluyla desteklemektir. Bunun için mültecilerin sınıflara etkili olarak katılımı için pedagojik yöntemler ve etkinlikler geliştirilecektir.

Dijital Beceriler Sağlamlaştırılacak

TABLIO projesi, her bir bireyin gereksinimlerine göre düzenlenmiş ilgili ve yüksek kaliteli öğretimi tabletlerin kullanımını yoluyla sağlamaya çalışmaktadır. Bunun yollarından ilki eğitimin bireye göre farklılaştırılması, ikincisi de bireyin toplumsal olarak kapsanmasıdır. Yenilikçi pedagojik yaklaşımlarla tabletlerin eğitimde kullanımı araştırılacaktır. Öğretmen ve öğrencilerin dijital becerileri de bu yaklaşımla geliştirilip sağlamlaştırılacaktır.

Proje ile öğretmenlere ve onların okullarına, hizmet öncesi öğretmen adaylarına, öğretmen eğitimcilerine ve onların kurumlarına, sınıflardaki öğrencilere ve mültecilere yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Proje hakkında daha detaylı bilgi almak için İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi ile (euoffice@istanbul.edu.tr adresinden ya da 0212 440 1903 (Direkt) – 12904 (Dahili)) iletişime geçilebilir.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü