İÜ’de Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri

 AJANS ÜNİVERSİTE- Binnaz UZUNCA, Kasım BALTACI

“100.Yılında Çanakkale Savaşı: Harekat ve Komutanlar; Zafer ve Askerler” konulu toplantının açılış konuşmasını İÜ Edebiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Açıkkaya yaptı.

Açılış konuşmasının ardından Çanakkale Savaşı’yla ilgili kısa bir film gösterimi yapıldı ve sunumlara geçildi. Çanakkale Savaşı’nın askeri strateji boyutuyla ilgili sunumu gerçekleştiren Kara Harp Okulu Dr. Kur. Alb. Levent Ünal, savaşın harekat yönünün değerlendirilmesi ve sonuçları hakkında bilgiler verdi. “Çanakkale Savaşı 1.Dünya Savaşı’nın en önemli cephesiydi ve eğer bu cepheyi kaybetseydik herşeyi kaybedecektik” ifadelerini kullanan Dr. Kur. Alb. Ünal, cephenin stratejik önemini vurguladı. Özellikle Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda göstermiş olduğu başarılara da değinen Dr. Kur. Alb. Ünal, “Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum” sözünün bu savaşta Mustafa Kemal tarafından söylendiğini hatırlattı. Dr. Kur. Alb. Ünal, Çanakkale Savaşı’nın cepheleri hakkında bilgilere vererek sunumunu tamamladı.

“Çanakkale Muharebeleri ve Mustafa Kemal” adlı sunumunu Genelkurmay ATASE Başkanlığı’ndan Dr. Hv. Öğ. Alb. F. Rezzan Ünalp yaptı. “Bu cepheyi kaybetseydik, İstanbul da işgal edilecekti” diyen Dr. Hv. Öğ. Alb. Ünalp özellikle Mustafa Kemal’in ve ordusunun göstermiş olduğu kahramanlıklara vurgu yaptı. Bunun yanı sıra 1. Dünya Savaşı’nın tarihi ve gelişimi hakkında da bilgiler aktaran Dr. Hv. Öğ. Alb. F. Rezzan Ünalp, devletlerin savaş stratejilerinden bahsetti ve sözlerini noktaladı.