İÜ’de Sanat Engel Tanımıyor

AJANS ÜNİVERSİTE- Elif Nur BİLGİÇ, Kıymet DAĞDELEN

Çeşitli uluslardan birçok sanatçıyı “İstanbul’un Düşleri” başlığı altında bir araya getirmek, öğrencilerin katılımını sağlayarak sosyal ve kültürel deneyimlerini artırmak amacını taşıyan etkinlikler 22 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. İÜ Avcılar Yerleşkesi’ ne bağlı Sosyal Tesisler binasında gerçekleşecek etkinlikler aynı zamanda engelli gençlerin bu etkinliklere katılmasını sağlayarak sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde bulunmasına ortam hazırlamayı ve katılımcılar arasında sosyal sorumluluk bilincini gerçekleştirmeyi de hedefliyor.
Kosova, Makedonya, Romanya, Polonya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Suriye ve Azerbaycan olmak üzere yurtdışından toplam 23; İstanbul, Ankara, Mardin, Urfa ve İzmir’den ise 20’den fazla sanatçı tual üzerine yağlıboya, gravür baskı, cam mozaik, cam vitray, kâğıt ve heykel sanatı alanlarında çalışacaklar. Ortaya çıkan sanat eserleri 30 Ağustos’ta İÜ Kongre Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

Koloni Engelleri Yıkacak

Proje sosyal sorumluluk kapsamında engelli gençlere yaşadıkları kötü deneyimleri unutturarak özgüven geliştirmelerine yardımcı olmak, sanatsal terapilerle, kültürel ve sportif aktivitelerle mutlu olmanın yollarını keşfettirmek amaçlı faaliyetler düzenlenecek. Ebru, atık kâğıtların değerlendirilmesi ve sanatsal kâğıt yapımı, seramik gibi çalışmaların yapılacağı bu faaliyetlerin yanı sıra İÜ Veteriner Fakültesi Osteo Arkeoloji Müzesi ve Mühendislik Fakültesindeki Jeoloji Müzesi gezdirilerek misafirlere Avcılar yerleşkesi tanıtılacak.

Öğrencilerden İlgi Büyük

Projenin hazırlık aşamasında Aydın Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de İÜ ile birlikte çalıştı.

10547465_827890517245294_3656084575375601259_n