İÜ’de Kurumsal İletişim Yönetimi Sertifika Programı

AJANS ÜNİVERSİTE-Seda ORMAN

 

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan Kurumsal iletişim Yönetimi Sertifika Programı kapsamında Prof. Dr. Ayla Okay, Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu, Doç.Dr. Yıldız Dilek Ertürk ve Doç.Dr. Tuğçe Gürel Boran toplam 30 saatlik eğitim verecek. Eğitim sonucunda %80 devam koşulunu yerine getirenler, İstanbul Üniversitesi  onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

Sertifika programının amacı; kurum imajının oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi sürecinde hayati öneme sahip olan Kurumsal iletişim kavramının çeşitli boyutları ile aktarılması ve bu alanda uzmanlar yetiştirilmesidir.

Programa katılım şartları

•             En az lisans mezunu olmak.

Sertifika Hakkında

%80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara Istanbul Üniversitesi tarafından resmi sertifika verilecektir.

Eğitim İçeriği

Kurumsal İletişim bağlamında Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş

•             Toplum ve İnsandan, kurum ve insana

•             İnsan ve İletişim; Toplum ve Kurum; İnsan ve Kurum; İletişim ve Kurum

•             Kurumsal Davranışı Anlamak ve Nedenlerini Ayırt etmek

•             Kurumun en değerli kaynağı olarak insanı anlamak ve tanımak (entelektüel sermaye)

•             Kurumsal amaçların, insan kaynakları yönetimine aktarımı

•             İnsan kaynaklarının iki ucu: İşgören bulma, seçme, yerleştirme, performans değerlendirme

Kurum Kültürü ve Kurum Kimliği

•             Kültür kavramı

•             Kurum kültürü kavramı

•             Kurum kültürü tipolojileri

•             Kurum kültürünü etkileyen faktörler (İletişim, Motivasyon, Liderlik, Yönetim Süreci, Organizasyon Yapısı ve Özellikleri, Yönetim Tarzı)

•             Kurum kültürünün fonksiyonları

•             Kurum Kültürü Sembolleri-Kurum Kültürünün Oluşturulması

•             Kurum kültürünün oluşturulması

•             Kurum Kimliği kavramı

•             Kurum Kimliği Yapıları

•             Kurum Kimliğinin unsurları

•             Kurum kimliğinin etkileşim içerisinde olduğu alanlar

Kurum İçi İletişim ve Stres Yönetimi

•             İletişim Kavramı

•             Kişilerarası İletişim

•             Örgütsel iletişim

•             Kurum içi iletişimin önemi

•             Etkin İletişime Engeller

•             Stres kavramı

•             Stres Yönetiminde Bireysel Başa Çıkma Yöntemleri

•             Kurumsal Stresin Nedenleri

•             Stresle Mücadele Modelleri

Kurumsal Liderlik ve Ekip Ruhunun Oluşturulması

•             Her Yönetici Lider Midir ?

o             Performans Arttırıcı Liderlik

o             Liderlik Becerileri

o             Etkin Yöneticilik Becerileri

o             Liderlik/yöneticilik Modelleri

•             Kişilik Özelliklerine Göre Yönetici Profilleri

o             Duygusal Zeka ve Empatik İletişimin Liderlik Dönüşümü

o             Yaratıcı Bir Yöneticiyle Çalışma

o             Takım /Ekip Ruhu oluşturma

o             Çalışan Motivasyonunun sürdürme

o             Zamanı Etkin Kullanma

•             Kurumsal İletişim İçin Beyin Fırtınası İle Sorundan Yola Çıkıp Çözüme Odaklanma

Çatışma Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri

•             Çatışma Düzeyi

•             Çatışmaya Taraf Olanlar

•             Çatışmaya Neden Olan Faktörler

•             Çatışma Yönetimi Stratejileri

•             Problemi tanımlama

•             Problem çözme aşamalarını öğrenme

•             Problem çözme tekniklerinin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgiler

•             Çözüm üretme becerilerini kazandırma yolunda bireysel yol göstericilik…

•             Problem Çözme Aşamaları

Kişisel Gelişim

•             Sözsüz İletişim ( Beden Dili, Mekan ve Mesafe, Sembolik Davranışlar)

•             Yazılı İletişim (Anlatım, Raporlama ve Etkili Sunum)

•             Görsel Anlatım

•             Etkili Dinleme

•             Geri Bildirim Nedir / Çeşitleri Nelerdir?

 

Ayrıntılı bilgi için; http://www.istanbulinstitute.com/egitim/kurumsal-iletisim-yonetimi-sertifika-programi.html