İÜ’de Biyomedikal Evren Konuşuldu

AJANS ÜNİVERSİTE – Efe Altay

İÜ Mediko Sosyal Merkezi tarafından düzenlenen ”Biyomedikal Evren” sunumu İÜ Mediko Sosyal Merkezi çalışanlarının katılımıyla düzenlendi.

İÜ İletişim Fakültesi Cep Sineması’nda gerçekleştirilen sunumunda Dr. Mehmet Akif Akalın, mesleki pratikte sağlığın sosyal boyutlarına eğilme konusunda problemler yaşandığını belirtti. Sağlıklı olmanın %15’inin tıp bilimiyle ilgili olduğunu geriye kalan %85’lik kısmının toplumsal dışlanma, işsizlik, bağımlılık, eğitim, ulaşım, stres, sosyal destek, gıda gibi bileşenleri olduğunu söyledi.

İnsan bedeninin bir makine olmadığını belirten Dr. Akalın, tıp biliminin sosyal olması gerektiğine vurgu yaptı. Toplumdaki sürekli artan sağlık problemlerine değinen Dr. Akalın, sağlık harcamalarının sürekli artmaması gerektiğini ve bu yaşanan sağlık problemlerinin daha farklı yollara gidilerek çözülmesi gerektiğini söyledi.

Sunumunda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) araştırmalarını paylaşan Dr. Akalın, ülke içerisindeki milli gelir dağılımında eşitsizlik durumu bulunan ülkelerde ruh sağlığı hastalıklarının daha fazla görüldüğünü aktardı. Japonya’da zengin ve fakir uçlarındaki bireylerin gelirlerinin arasındaki fark 3 kat iken ABD’de bu fark 8 olarak görülmekte. Buna bağlı olarak Japonya’da ruh sağlığı hastalıkları problemi yaşadığını söylerek danışan kişilerin yüzdesini 7 olarak aktarırken, ABD’de %22’yi bulduğunu söyledi.

DSC_0060