İÜ’de 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi Düzenlendi

AJANS ÜNİVERSİTE – Gizem TÜRELİ

Açılış konuşmacılarından Prof. Dr. Halim Kazan, kongreye 753 bildiri başvurusu yapıldığını ve hakem sürecinden sonra 302 bildirinin kongrede sunulma hakkı kazandığını söyledi. Bu yılki ilginin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini ifade eden Prof. Dr. Kazan, “Katılımcıların ilgi ve alakalarına tekrar tekrar teşekkür ederim” dedi. İşletmecilerin durumlarını farklı açılardan değerlendiren iş ve bilim dünyasının küreselleşme, hızlı değişim ve yoğun rekabetin yaşandığı günümüz pazarlarında ayakta kalabilmeleri için yapısal değişim ve dönüşüme gitmelerinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kazan, “Yapısal değişim ve dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için işletmelerde ileri teknoloji kullanımı, açık inovasyon, müşteri entegrasyonu, yeni ürün tasarımları, sürdürülebilir rekabet ve başarılı girişimcilerin yaratılması ülke ekonomisinin geleceği açısından bir zorunluluktur” diyerek sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Sedat Murat
Prof. Dr. Sedat Murat

Konuşmacılardan İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat, dünyada özellikle üç asra yakındır çok hızlı değişimlerin meydana geldiğini ve işletmecilikle ilgili bilimsel çalışmaların ancak 20.yy’ın başlarında ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Murat, “Sanayileşmeden önce verimlilik ve rekabet önemli konulardı. Fakat bunun bilimsel temelleri 20.yy’ın başlarında atıldı. 1930’lu yıllardan sonra insan unsurunun önemi ön plana çıkmaya başladı” dedi. Yine de hedefin hep verimlilik olduğunu belirten Prof. Dr. Murat, “1950 ve 1960’lı yıllarda dünyada ekonomik hayatta büyük gelişmeler meydana geldi. Ekonomik alandaki bu gelişimleri sosyal hayatta görmek pek mümkün olmadı” dedi. Üretim faktörlerinin ikisinin maddi ikisinin de gayrı maddi olduğunu belirten Prof. Dr. Murat, bu dengenin yarısının beşeri olduğuna dikkat çekti ve “ Ben bugün bu tür konuların enine boyuna tartışılacağına inanıyorum. Güzel sonuçlar vereceği konusunda da ümidim sonsuzdur” diyerek sözlerini noktaladı.

_DSC0130
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, yaptığı açılış konuşmasında inovasyon konusu üzerinde durarak, inovasyon terimi ilk ortaya çıktığında bu terimin yerine yenilikçilik gibi bir tabirin kullanılmasının daha uygun olacağı görüşünü savunan tarafta olduğunu ifade etti. “Yenilikçilik meselesi aslında Türk işletmecilik literatürüne daha 1970’li yıllarda girmiştir” diyen Prof. Dr. Acar, “Son zamanlarda bir taraftan Türkçe terimlerin bilim alanında geliştirilmesi ve üretilmesi konusundaki çabalar sürerken, diğer taraftan inovasyona yeni anlamlar yükleyerek inovasyon teriminin tutulduğu ve öteki yaklaşıma galip geldiği görülüyor” dedi. Prof. Dr. Acar, kongrenin bilim hayatı, işletmecilik alanı ve ülkemiz için yararlı olması dileklerini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

_DSC0145
Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz

Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz yaptığı açılış konuşmasında, 1960’lı yılların sonunda Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak göreve başladığında planlamanın bünyesinde çok ilginç bir tartışmanın dikkatlerini çektiğini ifade ederek, “Planlamayı kalkınmanın gereği olarak fiziki büyüme, sanayileşme şeklinde algılayarak planlama stratejisini, planlama çalışmalarını sürdürürken; özellikle iktisatla ilgisi olan sosyal bilimcilerle mühendislerin planlama, kalkınma ve sanayileşme ile ilgili yaklaşımlarında ciddi farkların olduğunu ve bu çerçevede de Türkiye’de fiziki büyümenin yanında sosyal gelişmenin yeteri kadar dikkate alınmadığı ortadadır” dedi. Türkiye’nin fiziki büyümesinde elde ettiği gelişmeleri toplumsallaşmada, sosyal gelişmede yeteri kadar elde edemediğini belirten Prof. Dr. Taşdurmaz, “Kamusallaşmanın kaynağı elbette üniversitelerin dışındaki farklı kaynaklardır. Yani üst otoritenin, milli iradenin yetkilerinde olan bir süreçtir. Ama toplumsallaşma tamamen üniversitelerin sorumluluğunda üniversitelerin yapması gereken bir husustur” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların sonunda katılımlarından dolayı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’a ve Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz’a plaket takdim edildi.

_DSC0131

_DSC0149