İÜ Ülkemizin “Acil Durum ve Afet Yöneticileri”ni Yetiştirecek

AJANS ÜNİVERSİTE- Elif Nur BİLGİÇ

Fotoğraf-Burcu BALKAN

 

İÜ Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ekinci, çalışmalarına başlanan “Yeni Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı”nın 2014-2015 akademik yılında faaliyete geçeceğini söyledi.

 

Türkiye’de sıklıkla yaşanan deprem, çığ, sel baskınları gibi afetlerin yanı sıra madenlerde, enerji santrallerinde kaza sonucu meydana gelen patlamalarda, yara sarma politikası uygulandığını belirterek bu politikaların yetersiz kaldığını söyleyen Prof. Dr. Ekinci, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

 

Prof. Dr. Ekinci, bu amaçla gelecek yıl fakülte bünyesinde iki yıllık ön lisans şeklinde eğitim verecek Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı açılacağını söyledi.

 

Birçok Konuda Eğitim Verilecek

Program dâhilinde öğrencilerin litosfer (yer), hidrosfer (su) ve atmosfer (hava)  kökenli afetler ile bunların Türkiye ve dünya üzerindeki dağılışları; beşeri afetler, çevre sorunları, ilk yardım gibi temel dersler alacağını ifade eden Prof. Dr. Ekinci,  afet sırasında toplum ve birey psikolojisini kontrol etmek için afet sosyolojisi, afet psikolojisi, afet yönetimi derslerinin de verileceğini ekledi.  Maden ve santrallerde meydana gelen patlamalardan kaynaklanan can kayıplarını en aza indirmek için kullanılması gereken teknolojik donanımlar, coğrafi bilgi sistemleri, GPS, uzaktan algılama gibi iletişim teknolojilerinin kullanılması da verilecek dersler arasında.

 

Program Mezunları İçin İş Alanları Oldukça Fazla

Programdan mezun olacak öğrencilerin sivil toplum kuruluşlarında, yerel yönetimlerde, belediyelerde ve kamu kuruluşlarında çalışabileceğini belirten Prof. Dr. Ekinci, özel sektör ile iş sağlığı alanında da çalışma olanaklarının bulunduğunu söyledi. Sadece Türkiye’de olup bitenleri değil çevre ülkelerde ve dünyada meydana gelebilecek afetlere karşı önlem almayı da öğretmeyi hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Ekinci, “Soma’daki yaşanan üzücü olayın bu tür programların ve bölümlerin gerekliliğini ve önemini ortaya koymuştur.” dedi.

 

10415960_10152292961494213_1889401037_o