İÜ Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’na Harvard Modeli Laboratuvar

AJANS ÜNİVERSİTE

İÜ Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Kiremitci’nin direktörlüğünü üstlendiği laboratuvar, projenin stratejik ortaklarından birisi olan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile eşgüdüm halinde çalışmaktadır.

Harvard Üniversitesi modeliyle 2014 yılının Mayıs Ayı’nda hayata geçirilen İnovasyon ve Girişimcilik Laboratuvarı sosyal bir laboratuvar olarak İÜ Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu 2. katında yer almaktadır. Laboratuvar, tüm İstanbul Üniversitesi öğrencilerine ve öğretim elemanlarına açık olmakla birlikte tedarik zinciri yönetimi ile ulaştırma ve lojistik inovasyonunu öncelemektedir.

Laboratuvar aktiviteleri kapsamında, öğrencilerin küçük gruplar halinde yeni fikirleri tartışmaları, kuluçka aşamalarını gözlemlemeleri, iş planlarını geliştirmeleri, sektör temsilcileriyle birlikte müzakereler yapılabilmeleri sağlanmaktadır. Diğer taraftan, sektörde inovatif ve girişimci yönleriyle öne çıkmış kişilerin tüm öğrencilere açık seminerler aracılığıyla deneyimlerini paylaşmaları planlanmaktadır. Çeşitli çalıştaylar düzenlenerek hem öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin, hem de kamu ve özel sektör temsilcilerinin ortak inovasyon ve girişimcilik zeminini paylaşmaları sağlanacaktır.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü