İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak Araştırma Üniversitelerinin Önemini Anlattı

AJANS ÜNİVERSİTE

Konferans öncesi Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Kam tarafından İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın özgeçmişi okundu. Ardından kürsüye gelen İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Ülkemizde Araştırma Üniversitelerinin Önemi ve Dünya Sıralamaları”  başlıklı sunumuna başladı.

“Araştırmaya ve Araştırmacı Yetiştirmeye Yönelik Alt Yapılarımız En Güçlü Yanımız”

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi olmasının İstanbul Üniversitesi’ne yüklediği yeni sorumluluklara dikkat çekerek, “İstanbul Üniversitesi tarihsel süreçte ülkemizin yükseköğretimindeki merkezi rolünü, bilimsel bilgi üretiminin araştırmaya dayalı olduğu anlayışını benimseyerek eş zamanlı olarak sürdürmüş ve zamanla araştırma faaliyetlerinde de güçlü bir konuma ulaşmıştır. Üniversite-Sanayi, üniversite iş dünyası, üniversite kamu kesimi işbirliğinde ise; yüksek Ar-Ge kapasitesi öne çıkmakta, yenilikçi ve girişimci bir üniversite rolünü benimsemiş bulunmaktadır. Bunun ötesinde, araştırma üniversitesi olarak toplumuna doğrudan hizmet veren, ülke kalkınması için yeni bilgiyi üreten, bu bilgiyi ticari ürüne dönüştürmeyi başaran, beşerî sermayeye katkıda bulunan öncü güç rolünü yerine getirmektedir. Üniversitemizin en kuvvetli yönü ise; araştırmaya ve araştırmacı yetiştirmeye yönelik alt yapıları, geniş, alanında yetkin ve öncü akademik kadrosu ve programlarıdır” dedi.

İstanbul Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi olarak kalması ve daha da ileriye gidebilmesi için şu anki durumu belirleyip hedefler oluşturduklarını söyleyen Prof. Dr. Mahmut Ak, “Araştırma Üniversitesi vasfını almak bize birtakım avantajlar ve beraberinde ciddi sorumluluklar getirdi. Kendimize hedefler koyduk ve yıllara göre performans tabloları oluşturduk” dedi.

“En Fazla Patent Başvurusu Yapan Üniversite”

İstanbul Üniversitesi’nin patent başvurularındaki başarılarına değinen Prof. Dr. Mahmut Ak, “İstanbul Üniversitesi 2014 yılında 62, 2015 yılında 73 ve 2016 yılında 116 patent başvurusu yaparak  “En Fazla Patent Başvurusu Yapan Üniversite” olmuştur. İstanbul Üniversitesi’nin 2017 yılında da yaptığı 271patent başvurusu ile “En Fazla Patent Başvurusu Yapan Üniversite” olmasını bekliyoruz. Araştırma Üniversitesi olan Üniversitemiz, 2013 yılından bu yana toplam 542 patent başvurusu yaparak bilişim, mobilya, malzeme, gıda, enerji, elektrik, çevre, biyomedikal teknolojiler gibi birçok alanda katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası Sıralandırma Sistemlerinde Görünürlüğü Bulunan Üniversite”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, YÖK tarafından “Araştırma Üniversitesi” tanımlaması yapılırken özellikle belirli noktalara dikkat çekildiğini vurgulayarak, “Dünya bilimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sunan doktora programları ile güçlü araştırmacılar yetiştirmek Araştırma Üniversiteleri için çok önemli bir misyondur” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Mahmut Ak, 159 Türk üniversitesinin yerlerini gösteren 10 farklı dünya sıralamasına göre hazırlanan URAP raporunda, İstanbul Üniversitesi’nin 10 sıralamanın 10’unda da yer aldığına dikkat çekerek, “Dünya üniversiteleri arasında ilk 500’de yer alan üniversitemizin, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin, sadece sıralamalardaki yerini koruması veya ilerlemesi amacıyla değil, sürdürülebilir gelişmeyi de destekleyecek nitelikte olması büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

“Etki Değeri En Yüksek Dergilerde Yayımlanan Makale Sayımızı Arttırmalıyız”

Üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki yerini belirleyen en önemli faaliyetlerin nitelikli araştırma ve nitelikli makale üretimi olduğuna dikkat çeken İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Bu bağlamda üniversitelerin araştırmaya ayırdıkları bütçelerin ve nitelikli akademisyen yetiştirmenin önemi çok büyük. Ülkemizde bilimsel makale sayısının her geçen yıl arttığı görülürken bu makalelerin atıf sayılarına aynı oranda artış olmadığı dikkat çekmektedir. URAP tarafından Türk üniversitelerinin 2017 yılı dünya genel sıralamalarındaki durumunu gösteren raporda üniversitelerimizin bu sıralamalara giremeyişinin en önemli nedeni olarak dünya ortalamasına göre etki değeri en düşük dergilerde çok fazla makalemizin olması gösterilmiştir. Araştırma Üniversiteleri olarak atacağımız adımlarla her bilim alanında etki değeri en yüksek olan ilk %25’lik dilime giren dergilerde yayımlanan Türkiye kaynaklı makalelerin oranını %44’e, yani dünya ortalamasına çekmek öncelikli hedefimiz. Son %25’lik dilimde yer alan etki değeri en düşük dergilerde yayımlanan Türkiye kaynaklı makalelerin oranını ise dünya ortalaması olan %20’nin altına çekeceğiz. Türk üniversitelerinin uluslararası sıralamalardaki yeri ve görünürlüğü açısından da büyük önem taşıyan nitelikli makale üretimi Araştırma Üniversiteleri’nin katkı sağlayacağı en önemli alanlardan biridir” şeklinde konuştu.

“Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Projelerinde Etki Alanını Arttırmalıyız”

Araştırma Üniversiteleri’nin üzerine düşen en önemli sorumluluklardan birinin de lisansüstü eğitim ve araştırma projelerinde etki alanını arttırmak olduğunu söyleyen İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Araştırma Üniversitesi olmanın en önemli yükümlülüklerinden biri de üstün nitelikli lisansüstü eğitim programlarına sahip olmak. Lisansüstü programlar geliştirmek, bu programlarda eğitim gören öğrenci sayılarını arttırmak, belirlenmiş odak alanlara yönelik ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek büyük önem taşıyor. Bu programlardaki öğrenci sayılarını arttırırken de öğrenci kaynağını sadece ulusal olarak düşünmemeli, uluslararası öğrencileri de eğitim almak üzere üniversitelerimize çekebilecek çalışmalar yürütmeliyiz. Özellikle doktora sürecinde öğrencileri nitelikli bilimsel yayın üretecek çalışmalar yapmaya yönlendirmek çok önemli. İstanbul Üniversitesi’nde daha önce başlatılan doktora programlarında doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması zorunluluğu bu anlamda güzel bir örnek oluşturmaktadır. Böylece lisansüstü eğitim ve öğretiminin en önemli çıktılarından biri olan tez çalışmalarının yayına dönüşme oranlarının hızla artması sağlanmaktadır” dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Üniversitelerin en önemli görevlerinden birinin de topluma hizmet olduğunu vurgulayarak, “Sosyoloji bölümümüzün öncülüğünde ‘Gönüllülük Akademisi’ isimli bir uygulamamız var. Bu proje gönüllülük adı altında hizmet sunmak isteyen herkesi bir çatı altında topluyor. Yine Cerrahpaşa Tıp Fakültemizde ‘Çocuklara Göz Kulak Oluyoruz’ kampanyası başlatıldı. İşitme implantı takılan çocukların, işitme eğitimlerine bir yıllık fon sağlanması amacıyla kampanya başlatıldı. İktisat Fakültemiz tarafından yürütülen ‘Mahallem İstanbul Projesi’ İstanbul’da mahalle düzeyinde kentsel ve kamusal hizmetlere ilişkin bilgi edinmeyi etkinleştirecek, istatistiki bilgi, info grafik ve görsel dosya içerecek, online ve mobil ortamda kullanıma sunulacak, harita tabanlı bir veritabanı ve bilgi edinme sistemidir. Sistem, başta İstanbullular olmak üzere, yerel yönetim organları, yatırımcılar ve sivil toplum kuruluşları için bir rehber niteliğinde. Adli Tıp Enstitümüzün yürüttüğü ‘Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi Projesi’ ile yasadışı madde kullanımının birey odaklı değil, toplum odaklı analizinin yapılması hedefleniyor” şeklinde konuştu.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın sunumunun ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Konferans sonunda İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a Birlik Vakfı İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Öztürk tarafından plaket takdim edildi. Konferans toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü