İÜ Psikoloji Kulübü Yedinci Etkinliğini Düzenledi

AJANS ÜNİVERSİTE – Tuğçe AYÇİN

Bu yıl “Dönüşüm” temasıyla gerçekleşen Psikoloji Günleri etkinliğinin ilk oturumunda Psikiyatrist Dr. İlker Küçükparlak söz aldı. Dr. Küçükparlak, “Taş Devri İnsanı Sosyal Medyada” adlı sunumuna, primat türlerin morfolojik özelliklerini ortaya koyarak başladı. “Evrimleşme sürecinde “sapiens” denen ilk insan türü de dâhil olmak üzere bireyler arasında gruplaşmalar söz konusudur” diyen Dr. Küçükparlak, bu üyelerin grup içerisinde birbirlerine baskı yapmaları durumunu ele aldı. “Bireylerin özellikleri yaşadıkları coğrafyadan da etkilenmektedir” diye konuşan Dr. Küçükparlak, ağaçların bulunduğu bir coğrafyada yaşamaya alışan insanın, iklim değişikliği sebebiyle psikolojik özelliklerinin de değişime uğrayacağının altını çizdi.

1

Temasta Kalmaya İhtiyacımız Var

Dr. Küçükparlak, insanların genetik varyasyonlarının çok güçlü olduğuna değinirken, sosyal grup içinde yaşamanın insanda baskı unsuru yaratması konusunu açıkladı. “Gruplar içerisinde ‘sosyal baskı hiyerarşisi’ dediğimiz bir hiyerarşi de söz konusudur” ifadesini kullanan Dr. Küçükparlak, grup içerisinde dışlanmanın insanda acıya sebebiyet vereceğini söyledi. İnsanların sadece göz kısımlarına bakarak zihinlerini okumaya yönelik testler geliştirildiğini aktaran Dr. Küçükparlak, “Türkçesini de bizim yaptığımız bu çalışmalar Portekizce’den İngilizce’ye ve Almanca’ya kadar birçok dilde gerçekleştirilmiştir” şeklinde konuştu.

2

Dr. Küçükparlak, insanların her zaman karşısındaki insanın kendisi hakkında ne düşündüğünü merak ettiğini belirtirken, günümüzde sosyal medyada var olan stalker psikolojisinin de bundan kaynaklandığını “Her zaman için birbirimizle temasta kalmaya ihtiyacımız var” sözleriyle ifade etti.

7. Psikoloji Günleri etkinliği diğer oturumların da tamamlanmasının ardından sona erdi.