İÜ Nanoteknoloji Kümelenmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi

AJANS ÜNİVERSİTE

Çalıştayda İÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Erol “Nanoteknoloji Kümelenmesi Bilgilendirmesi/Yol Haritası” başlıklı, İÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayben Kilislioğlu ise “Kümenleme Firmalarının/Üniversitenin Tanıtımı” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

“Kamu, Üniversite ve Sanayi Buluşmaları Ortamı Sağlanmalı”

“Nanoteknoloji kümelenmesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ulusal Nanoteknoloji Ar-Ge ve Yenilik Strateji Belgesi Eylem Planı ile başlamış olan bir girişim” diyen Prof. Dr. Ayşe Erol konuşmasında çalıştayın amaçları, vizyonu ve hedeflerinden bahsetti.

Prof. Dr. Erol, “Ulusal Nanoteknoloji Ar-Ge ve Yenilik Strateji Belgesi Eylem Planı 2015-2019 yılları arasını kapsıyor. Bu eylem planı kapsamında alınan kararlar arasında ulusal teknik altyapının geliştirilmesi, nanoteknoloji alanında küresel entegrasyonu yaşayabilmek için ar-ge altyapısı geliştirilmesi, üretim kapasitesinin arttırılması, nanoteknoloji alanında ülkemizin istihdam ve finansal altyapısının arttırılması, iş birliği ve koordinasyon arttırılması gibi başlıklar yer alıyor. İş birliğinin arttırılması içinse kamu, üniversite ve sanayi buluşmaları ortamı sağlanmalı. Bu ortamın sağlanması için de nanoteknoloji birlikteliği oluşturulması kararı alınmış durumda” ifadelerini kullandı.

2

“Büyük Adımlar Atmak Gerekiyor”

Prof. Dr. Ayben Kilislioğlu ise sunumunda Nanoteknoloji kümelenmesine dair her türlü etkinlikte yer alabilmek için bu kümelenmeye üye olmak gerekliliğinden bahsetti. Kümelenmeye üye olmak isteyen firmaların birkaç gün içinde bunu bildirmeleri gerekliliğini vurgulayan Prof. Dr. Kilislioğlu, “İstanbul Üniversitesi çok köklü, büyük ve başarılı bir üniversite; ancak başarılı olmak yetmiyor. Büyük adımlar atmak gerekiyor. Bugün sizlerle elimizden geldiğince buna yönelik bilgi paylaşımında bulunacağım” şeklinde konuştu.

Araştırmaların firmalarla birlikte iş birliğinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kilislioğlu, “Bilim sayesinde ürettiğimiz her türlü yeniliğin teknoloji, sanayi ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inanmaktayım” dedi.

4

Çalıştay, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü