İÜ Mühendislik Fakültesi’nin TÜBİTAK Proje Performans Başarısı

AJANS ÜNİVERSİTE

Proje kapsamında doğal kaynaklardan elde edilen kitosan (CS) ve sodyum aljinat (SA) polimerleri ile N,N-dimetilakrilamid (DA), N,N-dimetilamioetil metakrilat (DME), akrilik asit (AA) monomerlerinin çapraz bağlı polimerlerinden oluşan ikili iç içe geçmiş ağ yapılı akıllı polimerlerin (CS-DA, CS-DME, SA-AA) elektrik alan ve pH gibi dış uyarılara sırasıyla eğilme ve su alma/bırakma şeklindeki cevapları incelendi.
Proje bağlamında 2 adet yüksek lisans tezi tamamlanmış olup, elde edilen bulgular ulusal ve uluslararası kongrelerde toplam 4 adet poster ve uluslararası kongrede 1 adet sözel bildiri olarak sunuldu.