İÜ İletişim Fakültesi Dergisi’nin 44. Sayısı Yayınlandı

AJANS ÜNİVERSİTE-  Burcu GÜLER- Esra MUTLU

 

Yılda iki kez hakemli bir dergi olarak yayınlanan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nin 2013/1 sayısı yayınlandı

 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi öğretim üyelerince gönderilen makalelerden oluşmakta ve kendi alanlarında uzman ulusal ve uluslararası hakemler tarafından değerlendirilmektir. 1992 yılından bu yana yayınlanmakta olan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca yayın yapmaktadır.

 

Derginin içerisinde iletişim teorileri, eleştirel çalışmalar, yeni iletişim teknolojileri, görsel kültür, sinema, kurumsal iletişim, reklam, halkla ilişkiler gibi iletişimin tüm yönlerini kapsayan makaleler yer almaktadır.

 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, geniş bir metodolojik ve teorik perspektiften, iletişim çalışmaları alanında olduğu kadar disiplinler arası niteliğiyle iletişimin bağlantılandığı psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi sosyal bilimler alanlarında nitelikli yayınlar yapmayı amaç edinmiştir.

 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Türkiye’deki tüm akademik kurumları birbirine ve küresel araştırma ağlarına bağlayan ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) tarafından değerlendirilmesi yapılarak Thomson ISI’a önerilmiştir. Bunun yanı sıra ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından periyodik olarak taranmaktadır.

 

44. Sayıda Yer Alan Makaleler

 

Bir Özdenetim Aracı Medya Etik Konseyi
Adem AYTEN

 

Kuşaklararası İletişim Açısından Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanımı: İleri Yaş Grubu Üzerine Bir Değerlendirme
Sema YILDIRIM BECERİKLİ

 

İtibar Çalışmalarının Yeni Bir Boyutu Olarak Ülke İtibarı: İç Hedef Kitle Olarak Yönetilenlerin Ülke İtibarına Yönelik Algısı Üzerine Bir Araştırma
Hatun BOZTEPE

 

Modernıty Crısıs And Its Reflectıons In Tarkovsky’s Nostalghıa And Mırror
Metin ÇOLAK

 

Socıal Sharıng Sıtes And Partıcıpatıon: A Study On Academıcs In Istanbul
Betül ÖNAY DOĞAN

 

Tüketimin Estetiği Ve Medya: “Bugün Ne Giysem” Programı Üzerinden Bir Değerlendirme
Bilge GÜRSOY

 

Reflectıons Of Corporate Communıcatıon Actıvıtıes Of The Companıes In Turkey The In Medıa: An Analysıs Pertaınıng To The Companıes In Capıtal 500
Seda ÇAKAR MENGÜ, Yeşim GÜÇDEMİR

 

Weddıng Theme In Fılms From Turkısh-German Dırectors Lıvıng In Germany
Battal ODABAŞ

 

Filmlerle İletişim Ve Yabancılaşma
Serdar ÖZTÜRK

 

Medıa Psychology: A New Branch Of Theory In Mass Communıcatıon – The Problem Of Psychologıcal Protectıon From Adverse Medıa Impacts
Svetlana VINOGRADOVA, Galina MELNIK