İÜ Hukuk Fakültesi’nde Girişimci Rüzgarı Esiyor

AJANS ÜNİVERSİTE – Betül BAL, Elif SAATÇIOĞLU

2013 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bir öğrenci kulübü olarak İGK, üniversite öğrencilerine girişimciliği tanıtmak, girişimcilik potansiyelini geliştirmek ve başta hukuk olmak üzere girişimcilik ile diğer dallar arasındaki ilişki üzerinde çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu.

İGK’nın 13 Nisan ve 20 Nisan Çarşamba günlerinde İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü’nde gerçekleştirdiği “Hukukta İnovatif Fikirler” Sempozyumunun ardından kulubün danışmanı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Yard. Doç. Dr. Fatih Aydoğan ve kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tayfun Laik ile İGK üzerine röportaj yaptık.

Kulübün çalışmalarının fakülteye getirileri üzerine, girişimcilik ve hukuk arasındaki bağlantı hakkında konuşan Yard. Doç. Dr. Fatih Aydoğan, “Her alanda olduğu gibi hukukta girişimcilik de farklı bir bakış açısını, yeni yöntemlere başvurmayı, yeni konular, işler keşfetmeyi ifade etmektedir. Hukuk hayattır, hayatla iç içedir. Hayatta girişimci bakış açısına ne kadar ihtiyaç varsa hukukta da o kadar ihtiyaç vardır” dedi.

IMG_7528

Yaptığı etkinliklerle fakülte içerisinde ses getiren İGK’nın Hukuk dışında da adını duyurmak için herhangi bir çalışma yapmayı planlayıp planlamadığına dair sorduğumuz soruya yanıt olarak “Aslında düşünüyoruz ama IGK olarak Hukuk fakültesi çatısı altındayız ve bu yüzden insanları yeni şeylere çekmek zaten zor. Çünkü fakültedeki insanlar, hukukla alakalı etkinliklere dahi katılıp katılmamakta tereddüt ediyorlar. Bir de bunun içerisine farklı sektörleri aniden sokarsak hem gereken ilgiyi alamaz hem de verilen emek karşılığını bulamaz. Bu yüzden farklılığı adım adım gerçekleştirmek istedik. Bu sene düzenlediğimiz Hukukta İnovatif Fikirler Sempozyumu da bununla alakalı. Başından sonuna kadar hep farklı sektörlerden insanları ağırladık. ” cevabını veren YK Başkanı Laik, sempozyumda bulunan iş dallarının iktisat ve diğer sektörlerle kurduğu ilişkiyi vurguladı.

Kulüp üyelerinin mezuniyetten sonra İGK ile bağlantısının devam edip etmediği hakkında ise, İGK kurucuları ve mezun üyelerin hala kulüple iletişim halinde olduğu yanıtını veren YK Başkanı Laik, “İGK kurulurken uzun süreli bir proje olarak kuruldu. Bu yüzden hala mezunlarımızla da kurucularımızla da iletişim halindeyiz” yanıtını verdi. İGK’nın seneye uluslararası alanda gerçekleştirmeyi amaçladığı projenin de yine Hollanda’da yüksek lisans yapan kurucu üyelerinin bağlantısı sayesinde hayata geçirileceğinden bahsetti.
İGK bünyesinde aktif olarak görev almış olan öğrencilerin de mezuniyet sonrası birbiriyle iletişim halinde olduğunu vurgulayan YK Başkanı Laik, bunun iş alanında yakalayacakları başarı açısından son derece önemli olduğunun üzerinde durdu.

Üyelerin ileride istihdam edilmesi için İstanbul Üniversitesi’nin çatısı altında böyle bir kulübün bünyesinde bulmalarının, ileride meslektaş olacakları insanları tanımak açısından büyük bir avantaj olduğunu belirten YK Başkanı Laik, kulüp içerisinde halihazırda farklı sektörlerde çalışmaya yönelmiş olan üyelerin de bulunduğunu söyledi. Bu durumu yakından takip ettikleri hakkında konuşan YK Başkanı Laik, “Kulüp üyelerinin hepsi avukat ya da savcı olmaya odaklanmıyor. Örneğin; Yönetim Kurulu üyelerimizden bir tanesi şu an başarılı bir hakem. Yine geçen sene mezun olan üyelerimzden bir tanesi kendi işini kurdu. Yine aramızda bulunan üyelerimizden de bu tarz girişimleri olanlar var. Önemli olan bu insanların yeteneklerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturmak” ifadelerini kullandı.

IMG_7430

“Çalışmalarımızı Uluslararası Alanlara Yayma Düşüncesindeyiz”

İGK’nın ileri zamanlar için düşündüğü projeler hakkında bilgi veren YK Başkanı Laik, seneye bu yılki sempozyumu genişleterek daha detaylı bir proje haline getirmeyi amaçladıklarının altını çizdi. Yeni projeleriyle ülke sınırlarının dışına çıkmayı amaçladıklarını söyleyen YK Başkanı Laik projeyi, “Dünyada çeşitli alanlarda farklı ülkelerin potansiyelini araştırıp, Türkiye’nin bu anlamda hangi konumda olduğunu ve bu noktada Türkiye’nin kendini geliştirmesi için neler yapabileceğinin konuşulacağı sempozyumlar düzenlemek istiyoruz. Az önce de bahsettiğim üzere, Hollanda ile yapacağımız proje sürecinde, Türkiye ile karşılaştırılması hakkında araştırma ve çalışmalara gideceğiz. Bu karşılaştırmaların en önemlilerinden bir tanesi tarım ve enerji. İki ülkenin arasındaki potansiyeli kullanma farkının üzerinde durulacağı oturumlar gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde açıkladı.
İGK’nın bu zamana kadar yaptığı çalışmalarla birlikte uluslararası alanda boy göstermeyi hedeflediklerinden bahseden YK Başkanı Laik,
“Uluslararası alanda yapılan bir çalışma hem genç nüfusun ilgili ülkeyle olan iletişimini artırır hem de Türkiye’deki iç sektörlerin yatırım yapabileceği alanlar hakkında bir araştırma sağlar. Tabi bunlar uzun vadeli hedefler” şeklinde konuştu. IGK’nın İstanbul Üniversitesi çatısı altında şu anda yürüttüğü çalışmaları da özetleyen Laik,

“Bu süreçte ufak çaplı çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Mesela adliyelere gidiyoruz. Anadolu Adalet Sarayında Adalet Komisyonu başkanıyla birebir iletişim kurduk. G3 girişimcilik zirvesine katılıyoruz. İGK kurulduğundan bu yana girişimcilikle alakalı etkinliklerimiz ve bir tane de kadınlar günüyle ilgili etkinliğimiz oldu. Kalkınma bakanlığının üniversitelerde sosyal girişimcilik seminerleri düzenlediği bir projesi vardı bunun İstanbul Üniversitesi ayağı bizim kulübümüz aracılığıyla gerçekleştirildi” dedi.

Sadece girişimcilikle sınırlı kalmayıp İÜ öğrencilerine kulüp bünyesinde katılabilecekleri farklı etkinlikler düzenleyen İGK, kültürel çalışmalar da sürdürüyor. YK Kurulu Başkanı Laik, bu projeleri şu şekilde açıkladı,

“Geçen sene Deniz Müzesi’ne gerçekleştirdiğimiz katılımın güzel olduğunu görünce farklı bir birim olarak İgk Kültür Sanat ekibini de kurduk. Etkinliklerimize örnek olarak; Boğaziçi Üniversitesinde her çarşamba olan klasik müzik konserlerinden üçüne gittik. Şehir Tiyatrolarında tiyatroya gidildi, İstanbul Modern’e gidildi, kahvaltılar düzenlendi.  Hedefimiz ekibi biraz daha büyütmek ve olabilirse her hafta bu tarz etkinliklere yer vermek. İstanbul Üniversitesine Türkiye’nin dört bir yanından insanlar geliyor ve İstanbul’da bu tarz imkanlardan yararlanmaları onlar için birer fırsat.”

“İGK’nın Oluşturduğu Rekabet Ortamı Körelmiş Kulüpleri de Canlandırdı”

İGK’nın İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki kulüplerin dinamikliğine de etki ettiğinden bahseden Laik, bu hareketliliğin Üniversite çapında yapılan etkinliklere pozitif etkilerinin de üzerinde durdu,

“İGK Hukuk Fakültesinde yeni bir açılım getirdi ve rekabet ortamı oluşturdu. Bu rekabet belli alanda körelmiş kulüpleri de canlandırdı. Bütün kulüpler kendi alanlarında çok güzel ve dolu etkinlikler çıkarmaya başladı.”

İGK, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde İÜ öğrencilerine farklı alanlarda kendini geliştirme imkanı sağlamaya devam ediyor.