İÜ ENUYGAR 9. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na Katıldı

AJANS ÜNİVERSİTE

Çalıştay’da İstanbul Üniversitesi’ni, İÜ ENUYGAR Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü ve İÜ ENUYGAR Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Songül Altınsaçlı, İÜ Öğrenci Temsilcisi Hüseyin Varol, İÜ öğrencisi Erol Öztamur ve Dr. Selçuk Altınsaçlı temsil etti.

IMG_8316

Çalıştay’ın ilk gününde “Üniversitelerdeki Engelli Öğrencilere Yönelik Uygulamalar” ve “Sözel Bildiri Sunumları” olmak üzere iki oturum gerçekleştirildi. Uzman Songül Altınsaçlı, ilk olarak İstanbul Üniversitesi’ndeki görme engelli öğrencilerin talebi doğrultusunda İBB Bağımsız Hareket Uzmanlarınca 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında görme engelli öğrencilere verilmiş olan bağımsız hareket eğitimi verilerine dayanılarak hazırlanan “Bağımsız Hareket Eğitimine Yönelik Örnek Bir Uygulama” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ardından Bilgi Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu (Engelsiz BİLGİ Birimi) Sema Bozkır ve Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı ve Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu Süreyya Kumru, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüklerince İstanbul Bölgesinde düzenlenen I., II. ve III. üniversite koordinatörlerinin bölgesel toplantılarına ait sonuç raporlarına dayanılarak hazırlanmış olan sunumu gerçekleştirdi. Her iki sunum sırasında da İÜ Öğrenci Temsilcisi Hüseyin Varol yaşadıkları deneyimleri katılımcılara aktardı.

Çalıştay’ın ikinci gününde “Mental Bozukluğu Olan Öğrencilerin Üniversite Eğitiminde Karşılaştığı Bariyerler” konulu panel Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nevzat Tarhan moderatörlüğündegerçekleştirildi.

Çalıştay’da, Engelli Öğrencilerin Okudukları Üniversite ve Bölümler, Tercih Nedenleri, Üniversiteye Merhaba, Eğitim ve Öğretim, Erişebilirlik, Ulaşabilirlik, Teşkilatlanma ve Farkındalık, Şehir Üniversite ve Sosyal Yaşam gibi konular müzakere edildi ve hazırlanan raporlar katılımcılara sunuldu.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin öğrenci koordinatörleri, engelli öğrenciler, konu ile ilgili akademisyenler ve idari personelin katıldığı Çalıştay’da, 2016 yılında gerçekleştirilecek olan 10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın Eskişehir’de yapılması kararı alındı.

IMG_8410 (1)

Haber: Uzman Songül ALTINSAÇLI

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü