İÜ Edebiyat Fakültesi Medeniyet Araştırmaları Kulübü Açılış Toplantısı Yapıldı

AJANS ÜNİVERSİTE

Medeniyet Araştırmaları Kulübü Kültürel yozlaşmaya tepki amacıyla, medeniyet araştırmaları çerçevesinde faaliyet göstermek ve bu faaliyeti akademik çerçevede yürütmek, tahlil ettiği medeniyeti oluşturan unsurları ve bu medeniyetin bilimsel-kültürel miraslarını tespit etmek, bu alanlarda insanları bilgilendirmek, aydınlatmak ve medeniyetler hakkında bilgi sahibi yapmak vizyonu ile kuruldu.

Açılış toplantısında İslam medeniyeti üzerine konuya giriş yapan İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Mahmut Olgaç, Medeniyetin üzerinde çokça durulan önemli bir konu olduğunu ve islam medeniyetlerinin Hz. Muhammed sonrası dönemde nasıl adım adım siyaset din ve kültürel olarak geliştiğini anlatırken bunda en önemli etkinin İslam fetihlerinde fethedilen topraklardaki insanlara uygulanan hümanist yaklaşımı, hayat şartlarına müdahale etmemeyi ve gayri müslim halklarada eşit noktalarda yaklaşılmasının olduğunu vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Daha sonra kürsüye gelen kulüp bünyesindeki atölyelerden sorumlu öğrenci Esra Tertemiz ise atölye çalışmalarıyla farklı bölümlerde okuyup okuduğu bölümden farklı uğraşlarla ilgilenen öğrencilerin bir arada tartışma mecraları oluşturmasını ve doğru kaynaklı bilgilerle bireylerin akademik ve kültürel alanda gelişmesini hedeflediklerini söyledi.

Toplam altı farklı atölyeyi hayata geçirecek olan Medeniyet Araştırma Kulübü ilk dönem yedi ikinci dönem ondört hafta toplantı yapacak. Toplantılarda ortak okuma inceleme kaynaklarından sorumlu olan öğrencilerden biri her sunum yaptıktan sonra ilgili konuda misafir hocalarla değerlendirmeler yapılacak.

Alınan kararlar çeşitli bildiriler ve düzenlenen panellerleİstanbul Üniversiteli öğrencilerle paylaşılacak.

DSC_9383

Atölyeler Ve Çalışma Konuları

Arka Sokakların Tarihi-Hatırat Atölyesi: Bu Atölyede 20. yüzyılda ülkemizde olup bitenleri anlamak için din adamlarından siyasetçilere, ilim adamlarında sanatçılara farklı portrelerin hatıratlarının okunup tartışılması planlanmaktadır.

Doğu Batı Atölyesi: Atölyede kavramlar, kaynaklar, özgünlük ve tesirler bağlamında Doğu ve Batı Medeniyetleri mukayese metodu ile alınacaktır.

Film Okumaları Atölyesi: Haftalık periyotlarla bir filmin izlenip inceleneceği atölyede, filmin konusu nedir? Konuyu nasıl anlatıyor? Filmin mesajı nedir? gibi sorulara cevap aranırken satır araları okunmaya ve filmin bütününde ve sahnelerin arka planında sunulan ayrıntılar ve alt mesajlar keşfedilmeye çalışılacaktır.

Öncü Şahsiyetler Atölyesi: Farklı coğrafyalara mensup çağımızın öncü şahsiyetlerinin özgürlük serüvenleri okunup tartışılacaktır.

Peygamberler Atölyesi: Atölyede peygamberlerin hayatları Kuran-ı Kerim’deki kıssalar esas alınarak öğrenilip anlaşılmaya çalışacaktır. Peygamberlerin hayat ve olaylar karşısında takındıkları tavır ve tutumdan, izledikleri yola günümüz insanı için çıkartılacak hisseler nedir sorusuna cevap aranacaktır.

Şehir, Sanat, Mimari Atölyesi: Bu atölyede insan ve mekan ilişkisi, şehir, mimari, ve sanata dair eserler üzerinden okumlar yaparak incelenecektir.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü