İÜ 7. DETAE Günleri Başladı

AJANS ÜNİVERSİTE – Gizem Gülsün TÜRELİ

İÜ Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Müdürü Prof. Dr. Uğur Özbek ve İÜ Rektör Yardımcısı Halit Ersöz sempozyumun açılış konuşmasını yaptı. Prof. Dr. Halit Özbek, “Enstitümüzün halen çağdaş anlamda beş ana bilim dalında farklı disiplinlerden birçok öğrencinin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürdüğü, ulusal ve uluslararası platformda araştırma projeleri devam ediyor. Enstitümüz referans merkezi olarak tanı ve araştırma merkezinin hem geliştirilip hem yürütüldüğü bir kurum olarak ülkemizdeki bilim ortamına katkıda bulunmakta ve öncülük etmektedir” dedi. Kurum olarak vizyonlarından bahseden Prof. Dr. Özbek, “Vizyonumuz, sürekli kurumsal gelişimi ilke edinmek, sağlık ve yaşam bilimleri alanında evrensel bilim ödüllerine sahip araştırmacılarıyla bilim insanları yetiştiren, hastalık tanı ve tedavisinde önemli buluşları gerçekleştiren, araştırma projelerine önderlik eden bir araştırma enstitüsü olmaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

20151111_095611

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, küreselleşen bir dünyada yaşadığımızı ifade ederek, “Küreselleşme olgusu ve teknolojide meydana gelen değişim, ülkelerin gelişme ve kalkınmasında, ülkeler arası rekabette bilimsel bilginin üretildiği ve araştırmacı niteliği yüksek insan kaynaklarının yetiştirdiği merkez ve kurumları kritik hale getirmiştir” dedi. Bilginin en büyük güç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ersöz, bilgiyi üretebilen ve çoğaltabilen ülkelerin uluslararası rekabette dünyanın önde gelenleri olduklarını belirterek “ Bunu yapabildiğimiz ölçüde varız” dedi. Prof. Dr. Ersöz, “İstanbul Üniversitesi kurumlarının büyük bir çoğunluğu köklü ve uzun bir geçmişe ve önemli bir birikime sahiptir. DETAE de bunlardan biri. Bu kurumda önemli bir tecrübe oluşmuş durumda. Tabi ki bizim görevimiz bu tecrübenin bilim alanına daha etkin bir şekilde katkı sağlamasına destek olmaktır” şeklinde konuştu.