“İstanbul’un 100 Denizcisi” Yayımlandı

AJANS ÜNİVERSİTE

Prof. Dr. Bostan’ın hazırladığı eser, İstanbul’un fethi sırasında Osmanlı donanmasının kaptanlığını yapan Baltaoğlu Süleyman Bey’in hayat hikâyesiyle başlıyor. Prof. Dr. Bostan, kitabın önsözünde, Anadolu kıyılarına ulaştıktan kısa bir süre sonra denizlere açılan Türklerin, kuzey yönünü siyah/kara, batı yönünü beyaz/ak ile tanımlama geleneklerinden hareketle, kuzeydeki denize Karadeniz, batıdaki denize de Akdeniz adını vererek, bu denizleri yeniden adlandırdığını belirtti.

Prof. Dr. Bostan, sahil beyliklerinin denizcilik mirasını devralan Osmanlıların, bulundukları coğrafyanın güvenliğini sağlamak ve bölgede cereyan eden ticareti ele geçirmek amacıyla, denizlerde karşılaştıkları Venedik ve Ceneviz gibi iki denizci devletlerle mücadele etmeye başladığını ifade etti. Prof. Dr. Bostan, imparatorluk deniz üssünün 16. yüzyılda İstanbul’a taşınmasıyla gelişmeye başlayan ve yüzlerce yıl faaliyetini sürdürecek olan muazzam Osmanlı donanmasında pek çok denizcinin görev yaptığını aktararak, “Bu denizciler, Osmanlı tarihinin önemli zaferler kazanmış isimsiz kahramanlarıdır” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Bostan, Osmanlı deniz tarihinin henüz yeterince aydınlatılamadığını ve denizci biyografilerinin de tam olarak bilinemediğini dile getirdi.

Kitapta hayat hikayelerine yer verilen 100 denizcinin büyük çoğunluğunun kaptan (kapudanpaşa) olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bostan, “Hiç olmazsa kaptanı deryalık mevkisine gelen denizciler üzerinden bir araştırma imkanı bulunuyor” görüşünü aktardı. İstanbul’un fethi sırasında Türk donanmasının kaptanı olan Baltaoğlu Süleyman Bey’in hayat hikâyesiyle başlayan “İstanbul’un 100 Denizcisi” kitabında kronolojik sıraya göre yer alan bazı denizciler ise şunlar: “Hamza Bey, Mahmud Paşa, Gedik Ahmed Paşa, Mesih Paşa, Küçük Davut Paşa, Barbaros Hayreddin Paşa, Sokullu Mehmed Paşa, Sinan Paşa, Piri Reis, Turgut Reis, Seydi Ali Reis, Piyale Paşa, Kılıç Ali Paşa, Mısırlıoğlu İbrahim Paşa, Mezemorta Hüseyin Paşa, Karabağlı Süleyman Paşa, Frenk Abdurrahman Paşa, Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Küçük Hüseyin Paşa, İngiliz Mustafa Paşa.”

Kitapta, Barbaros Hayreddin Paşa başta olmak üzere, bazı kaptanıderyaların mezar taşlarının fotoğrafları ve zaferleri anlatan haritalarla minyatürler de yer alıyor.

Kaynak: AA (2 Temmuz 2015)