İstanbul’da İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Yapıldı

AJANS ÜNİVERSİTE

Türkiye´de ilk defa gerçekleştirilen “Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu”na, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ve İÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü’nün yanı sıra İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü, Bezmîalem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Birûni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü de destek verdi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan sempozyuma İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan akademisyenler, belediyeler, ortak sağlık ve güvenlik birliğinde görev yapan uzmanlar katıldı.

Sempozyumda, iş sağlığında ve güvenliğinde temel amaç, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, çalışanların sağlığına zarar verecek iş kazalarına karşı önlem alınması gibi konular ele alındı.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü