İstanbul Vatandaş Karnesi’nin İlk Sonuçları Açıklandı

AJANS ÜNİVERSİTE- Esra Mutlu

Fotoğraf- Serhan Sevin

 

İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen İstanbul Vatandaş Karnesi Projesi’nin ilk sonuçları açıklandı. Yerel düzeyde karşılaşılan kamusal hizmetlerin vatandaşlar tarafından değerlendirilmesini amaçlayan araştırma kapsamında, 7 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da 39 ilçe düzeyinde toplam 4 bin kişi ile yüz yüze anketler yapıldı; 70’i aşkın hizmet alanında vatandaşların duydukları memnuniyet düzeyi 10 üzerinden derecelendirildi. Araştırma sonuçlarına göre Başakşehir hizmet kategorilerinde aldığı puanların ortalamasıyla sıralamada ilk sırada yer aldı

 

İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker koordinatörlüğünde yürütülen projede, İÜ Maliye Bölümü’nden Prof. Dr. Figen Altuğ, İÜ İktisat Sosyolojisi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Filiz Baloğlu, İÜ Ekonometri Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Sema Ulutürk Akman ve Araştırma Görevlisi Hakan Bektaş ile İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Bilal Şinik araştırmacı olarak yer aldı. Yerel düzeyde karşılaşılan tüm kamusal hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyinin ölçüldüğü araştırmanın ilk sonuçları 10 ana başlık altında çarpıcı sonuçlar içeriyor.

 

Vatandaş Karnesinde En Yüksek Notu Başakşehir Aldı, İyi Yönetişimde Esenler Zirveye Yerleşti

İstanbul Vatandaş Karnesi’nde belirlenen 10 ana başlık düzeyinde alınan notların ortalamasına göre Başakşehir 10 üzerinden 7,17 puan ile ilk sırada yer aldı. Başakşehir’i Zeytinburnu ve Bahçelievler izledi. Araştırmanın ana başlıklarından toplu taşıma hizmetleri alanında sırasıyla Zeytinburnu, Fatih ve Kağıthane gelirken, elektrik ve aydınlatma hizmetleri başlığında Üsküdar, Ataşehir ve Zeytinburnu öne çıktı. Araştırmanın diğer ana başlıklarından su ve kanalizasyon hizmetlerinde, Ümraniye, Ataşehir, Bahçelievler; yol ve kaldırım hizmetlerinde Başakşehir, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa; temizlik ve çevre sağlığı hizmetlerinde Başakşehir, Ataşehir, Küçükçekmece; park-bahçe yeşil alan hizmetlerinde Başakşehir, Zeytinburnu, Küçükçekmece; eğitim hizmetlerinde Fatih, Zeytinburnu, Kağıthane; sağlık hizmetlerinde Kartal, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa; emniyet ve asayiş hizmetlerinde Şile, Başakşehir, Adalar ve iyi yönetişimde ise Esenler, Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa vatandaşlardan en yüksek puanı aldı. İyi yönetişim alanında; belediyenin ilçeyle ile ilgili aldığı kararlardan vatandaşları haberdar etmesi; vatandaşların ilçe yönetimine dâhil edilmesi ve belediyeye yapılan şikâyet ve önerilerde gösterilen tutum dikkate alındı.

 

Projenin Diğer Sonuçları: Muhtar Araştırması Ve İlçe Karneleri

İstanbul Vatandaş Karnesi Projesi’nin ikinci aşamasında ise İstanbul’da 700 muhtarla yapılan, hizmetlerin önceliklendirme araştırmasının sonuçları açıklanacak. Muhtarlara bütçe verilip, hangi alanlarda harcama yapmak istediklerinin sorgulandığı projenin, son aşamasında ise ilçe düzeyinde 70’i geçen alt faktörün karşılığı tespit edilecek ve oluşturulan ilçe karneleri açıklanacak.

Proje koordinatörü Doç. Dr. Murat Şeker, yerel düzeyde karşılanan kamusal hizmetlerin sadece belediyeler tarafından değil; türüne göre merkezi yönetim, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ya da özel şirketler tarafından sunulduğunun altını çizerek; projenin diğer sonuçlarında bu farklılıklara değinileceğini belirtti.