İstanbul Üniversitesi’nden Kosova – Türkiye İkili İşbirliği Projesi: HONEY

AJANS ÜNİVERSİTE

Kısa adı HONEY olan ve Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ve Kosova Türkiye araştırma kurumları arasında işbirliği doğrultusunda ve projenin bir kısmının Türkiye’de yürütüldüğü ilk proje olan “Assesment of Contaminant Residues in Honey for Consumption in Kosovo” isimli proje İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştiriliyor. İstanbul Üniversitesini temsilen projenin yürütücülüğünü Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Aydın, projenin yardımcı araştırmacılığını Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu üstlendi.

Proje, University of Prishtina (Kosova) ve İstanbul Üniversitesi arasında 24 Nisan 2012 tarihinde imzalanan Bilimsel İşbirliği Mutabakat Zaptı’na dayanıyor. Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı 2016 yılında Priştine Üniversitesi, Ziraat ve Veteriner Fakültesi (yürütücü, Prof. Dr. Adem Rama) ile İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Prof. Dr. Ali Aydın) tarafından sunulan ortak ikili işbirliği projesini destekleme kararı alındı. Proje, Kosova tarafından Türkiye’de desteklenen ilk proje.

foto

Proje kapsamında, Kosova’nın farklı bölgelerinden temin edilen ve ithal olarak satışa sunulan bal örneklerinde antibiyotik düzeyi, ağır metal miktarı ile pestisid oranlarının dünya tarafından kabul edilen güncel metodlarla incelenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Priştine Üniversitesi 160 adet bal örneğinde tetrasiklin, streptomisin, kloramfenikol olmak üzere 3 adet antibiyotik düzeyini ELISA yöntemi kullanarak araştırdı. Söz konusu örneklerden 30 adedinde bir ya da birden fazla antibiyotik düzeyi yüksek bulundu ve daha ileri analizlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, kalıntı tespit edilen bu ballar projede partner kurum olan İstanbul Üniversitesine gönderildi. Örneklerde ICP-MS cihazı ile ağır metal (kadmiyum, civa, çinko ve bakır) düzeyleri incelendi ve farklı düzeylerde ağır metal kalıntıları tespit edildi. Antibiyotik kalıntılarına dair incelemeler devam etmekte.

Proje henüz tamamlanmamış olmakla beraber, projenin ön sonuçları Uluslararası bir kongrede (International Congress on Food of Animal Origin – Industry Partnership) poster bildiri olarak sunuldu ve elde edilen bulgular ışığında Kosova’da üretilen ve ithal edilen bal örneklerinde belirli düzeyde kalıntı tespit edilmesinin halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Proje hakkında daha detaylı bilgi almak için İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi ile (euoffice@istanbul.edu.tr adresinden ya da 0212 440 1903 (Direkt) – 12904 (Dahili)) iletişime geçilebilir.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü