İstanbul Üniversitesi’nden İki Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi

AJANS ÜNİVERSİTE

“Genç Mültecilerin Entegre Olması – Mobil Araçlar Kullanmak Daha İyi Bir Dil Edinimine ve İlgili Kariyer Rehberliğine Yol Açar” (Integration of Young Refugees – using mobile devices leading to better language acquisition and relevant career guidance (YOURNI)) isimli proje İÜ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuncer Can’ın yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Projede görev alan öğretim üyeleri arasında İÜ HAYEF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İrfan Şimşek ve İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz yer alıyor.

“Proje Genç Mültecilerin Daha İyi Entegre Olmasını Sağlıyor”

Proje ile mülteci sorununun ulusal bir sorun olmadığı ve Avrupa’daki tüm devletler, toplumlar ve bireyler için zorlayıcı bir durum olduğu vurgulanıyor. Proje, genç mültecilerin mesleki eğitim sektörüne (VET-Sector) entegre olmasına odaklanıyor ve bununla birlikte bir paydaş ağı oluşturup iyi uygulamaları ve deneyimleri paylaşmak üzere bunları birbirlerine bağlamayı amaçlıyor.

Proje ortağı ülkeler arasında ise Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye yer alıyor.

IMG_2432

“Sınıfta Farklılaştırma ve Kapsama için Tabletler”

Sınıflarda tabletlerle eğitimin inceleneceği “Sınıfta Farklılaştırma ve Kapsama için Tabletler” (Tablets for Classroom Differentiation and Inclusion (TABLIO)) isimli proje İÜ HAYEF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İrfan Şimşek yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Projedeki öğretim üyeleri arasında ise İÜ HAYEF Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Tuncer Can ve Yrd. Doç. Dr. Melodi Özyaprak yer alıyor.

Projenin temel amaçlarından biri öğretmenlerin dijital araç ve gereçlere erişimi ve bunları etkili bir biçimde eğitimde nasıl kullanabileceklerini öğrenmeleri. Proje amaçlarından bir diğeri de bu çerçevede, mülteci çocukların toplumsal katılımı ve uyumu için, sınıf içinde toplumlararası diyaloğu, hoşgörüyü ve saygıyı tablet kullanımı yoluyla desteklemek. Bunun için mültecilerin sınıflara etkili olarak katılımı için pedagojik yöntemler ve etkinlikler geliştirilecek.

IMG_2447

“Sınıfta Farklılaştırma ve Kapsama için Tabletler” projesi, her bir bireyin gereksinimlerine göre düzenlenmiş ilgili ve yüksek kaliteli öğretimi tabletlerin kullanımını yoluyla sağlamaya çalışıyor. Projede yenilikçi pedagojik yaklaşımlarla tabletlerin eğitimde kullanımı araştırılacak. Öğretmen ve öğrencilerin dijital becerileri de bu yaklaşımla geliştirilip sağlamlaştırılacak. Bu proje, hizmet-içi öğretmenlere ve onların okullarına, hizmet öncesi öğretmen adaylarına, öğretmen eğitimcilerine ve onların kurumlarına, sınıflardaki öğrencilere ve mültecilere yönelik çalışmaları sürdürecek.

Proje ortağı ülkeler arasında ise Belçika, Türkiye, Slovenya, Hollanda, İngiltere ve İtalya yer alıyor.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü