İstanbul Üniversitesi’nden Avrupa Birliği Ufuk2020 Projesi: MARINA

AJANS ÜNİVERSİTE

Yürütücülüğünü İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüsne Altıok’un yaptığı proje, Avrupa Komisyonu’nun UFUK2020, “Bilim ve Yenilikte Bütünleşik Toplum” iş programı tarafından destekleniyor ve 14 ortak ve 8 alt yüklenici ile gerçekleştiriliyor.

MARINA projesi üç yıllık bir süreçte, deniz sektöründe Sorumlu Araştırma ve Yenilikçilik (SAY) konusunda araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar, endüstri temsilcisi, karar vericiler ve iletişimciler arasında federasyon kurmayı amaçlıyor. Proje ile sosyo-teknik bir çevre oluşturularak topluluklar arası çeşitli dialog süreçleri başlatılacak ve her yönüyle bir bilgi paylaşım platformunda deniz sektörü konularının ele alınması sağlanacak.

Çevresel Sorunlarda Farkındalık Yaratılacak

Projenin en önemli hedeflerinden biri toplum üzerinde önemli etkisi olan çevresel sorunların deniz ile ilgili konularında farkındalığı yaratmak ve vatandaşların deniz alanında bilimden ve yenilikçilikten ihtiyaçlarını ile beklentilerini bütünleştirerek SAY odaklı çözüm önerileri üretmek. Bunun yanı sıra, SAY ile toplumsal ihtiyaçlar arasında daha iyi bağlantı kurarak ortak vizyonlar ve senaryolar üretmek de proje hedeflerinin başında geliyor.

Uluslararası Politika Konferansı Düzenlenecek

Proje ile belirlenen hedeflere ulaşabilmek için Bütün Avrupa’da 12 ülkede 2 kez birbiriyle ilişkili yerel ve uluslararası Mobilizasyon ve Karşılıklı Öğrenme (MKÖ) çalıştayları düzenlenecek. Bu çalıştaylarda vatandaşlar ve paydaşlar yüz yüze ve bir ağ üzerinden dialog ve danışmanlığın katılımcıları olacaklar. Proje kapsamında ayrıca 3 kez uluslararası SAY uygulamaları ve çalıştayları ile MKÖ çalıştaylarının sonuçları bütünleştirilerek karar vericilere yönelik AB düzeyinde politika konferansı düzenlenecek.

Proje kapsamında oluşturulacak İnternet Bilgi Paylaşım Platformu ile deniz ve toplumsal aktörler arasında araştırma ve yenilikçilik sürecinin (yani fikrin başlangıcından piyasada ürün/hizmet olarak sunulmasına kadar olan süreç) herhangi bir aşamasında bilgi değiş tokuşu, deneyim paylaşımı ve SAY odaklı çözümler oluşturmaya olanak sağlanacak. SAY’ın benimsenmesini teşvik için kurumsal zihniyet değişikliğini başlatarak az bilinen ve kullanılan bölgelerde, alanlarda ve konularda yol haritası, kılavuz ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacak. İnteraktif gezici sergi, iletişim ve yaygınlaştırma aktiviteleri gerçekleştirilecek.

Proje hakkında daha detaylı bilgi almak için proje resmi web sitesi http://www.marinaproject.eu/ incelenebilir veya İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi ile (euoffice@istanbul.edu.tr adresinden ya da 0212 440 1903 (Direkt) – 12904 (Dahili)) iletişime geçilebilir.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

pdf haberin altına_Sayfa_1 pdf haberin altına_Sayfa_2