İstanbul Üniversitesi, Türkiye’nin “10 Araştırma Üniversitesi” Arasında Yer Aldı

AJANS ÜNİVERSİTE

İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan 80 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 289 Araştırma Laboratuvarı ile enerjiden gıdaya, nanoteknolojiden genetiğe birçok farklı alanda araştırma yapılıyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Teknokent’te firmalar aracılığıyla, hastanelerde topluma hizmet önceliği ile Ar-Ge kapsamında yürüttüğü araştırmalarla topluma önemli katkılar sunuyor. İstanbul Üniversitesi’nde yürütülen proje ve çalışmalar Üniversitenin toplumla olan ilişkilerini geliştirirken Üniversite bünyesinde bulunan kütüphaneler, laboratuvarlar çeşitli alanlarını halka açarak Üniversite imkânlarını bölge halkına sunuyor.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi’nin “Araştırma Üniversitesi” seçilmesi ve İstanbul Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetleri ve politikaları hakkında açıklamalarda bulundu.

“Araştırmaya ve Araştırmacı Yetiştirmeye Yönelik Alt Yapılarımız Var”

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 10 Araştırma Üniversitesi arasında yer almasına ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul Üniversitesi tarihsel süreçte ülkemizin yükseköğretimindeki merkezi rolünü, bilimsel bilgi üretiminin araştırmaya dayalı olduğu anlayışını benimseyerek eş zamanlı olarak sürdürmüş ve zamanla araştırma faaliyetlerinde de güçlü bir konuma ulaşmıştır. Üniversite-Sanayi, üniversite iş dünyası, üniversite kamu kesimi işbirliğinde ise; yüksek Ar-Ge kapasitesi öne çıkmakta, yenilikçi ve girişimci bir üniversite rolünü benimsemiş bulunmaktadır. Bunun ötesinde, araştırma üniversitesi olarak toplumuna doğrudan hizmet veren, ülke kalkınması için yeni bilgiyi üreten, bu bilgiyi ticari ürüne dönüştürmeyi başaran, beşerî sermayeye katkıda bulunan öncü güç rolünü yerine getirmektedir. Üniversitemizin en kuvvetli yönü ise; araştırmaya ve araştırmacı yetiştirmeye yönelik alt yapıları, geniş, alanında yetkin ve öncü akademik kadrosu ve programlarıdır” dedi.

Gelecek Vizyonunda Gençlere Yer Veren Üniversite

İstanbul Üniversitesi’nin “Yenilikçi Gençler, Girişimci Projeler” sloganıyla yürüttüğü araştırma projesinden söz eden Prof. Dr. Mahmut Ak, “Bu proje ile öğrencilerimizin belli oranda Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) desteğinden yararlanmalarının önünü açtık. Gençler sadece ‘öğrenci’ kalıbına sığdıramayacağımız büyük bir potansiyele sahip. Teknoloji Transfer Merkezi kapsamında yürütülen proje, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri, İstanbul Tıp Fakültesi 3-Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı ve İstanbul Teknokent’teki ön kuluçka projeleri gibi öğrencilerin de sürece dâhil edildiği iyi uygulama örnekleri Üniversitemizde hayata geçirildi” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalarımız Yayına Dönsün”

İstanbul Üniversitesi’nin stratejik hedefleri içerisinde yer alan patent sayısının arttırılmasına ilişkin çalışmalarına vurgu yapan Prof. Dr. Mahmut Ak, “İstanbul Üniversitesi 2014 ve 2015 yıllarında bilişim, mobilya, malzeme, gıda, enerji, elektrik, çevre, biyomedikal teknolojiler gibi birçok alanda patent başvurusu yaparak ‘En Fazla Patent Başvurusu Yapan Üniversite’ ödülünü almaya hak kazanmıştı. Üniversitemizin 2016 yılında da 115 Patent başvurusu ile ‘En Fazla Patent Başvurusu Yapan Üniversite’ ödülünü alacağına inancımız tam. Bu patentleri etkin yayına dönüştürebilecek bir planlama içerisinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız yayına dönsün, yayınlarımız etkin olsun gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Araştırma çalışmaları için Üniversite dışı fonlamaların miktarını arttırmaya ve bu fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmeye yönelik bilgilendirme çalışmalarının olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Ak, “BAP kapsamındaki projeler ve diğer projeler bazında yürütülen destekler, akademik teşvik ödeneği, BAP Birimi tarafından yıllık olarak düzenlenen ‘Bilim Sanat Şöleni’ gibi faaliyetler Üniversitemizin araştırma faaliyetlerinin desteklenmesine verdiği önemi göstermektedir” dedi.

“İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin Kurumsal H-Index’i En Yüksek Üniversitesi”

2014-2016 yılları itibarıyla İstanbul Üniversitesi bilimsel yayın performansının nicelik ve nitelik göstergelerine vurgu yapan Prof. Dr. Mahmut Ak şunları söyledi: “2014-2016 yılları Web of Science Incites (SCI-SCIE-SSCI-SSCIE-AHCI) verilerine göre İstanbul Üniversitesi tarafından 7 bin 451 makale üretilmiştir. 2014-2016 yılları yayınlarının aldığı atıf performans verilerine göre ise 13 bin 168 atıf İstanbul Üniversitesi tarafından sağlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin kurumsal H-Index’i en yüksek üniversitesidir. Web of Science Incites verilerine göre İstanbul Üniversitesi’nin 2016 yılı H-Index performans göstergesi 150’dir. İstanbul Üniversitesi ülkemizin en yüksek uluslararası işbirliği yayınına sahip üniversitedir. Web of Science Incites 2014-2016 verilerine göre İstanbul Üniversitesi’nin uluslararası işbirliği ile gerçekleştirdiği yayın toplamı bin 637’dir.”

“Dış Kaynaklı Projeler Üretmeliyiz”

İstanbul Üniversitesi’nde Dış Kaynaklı Projelerin sayısını arttırmaya verilen önemden söz eden Prof. Dr. Mahmut Ak, “Her yıl üniversitemizden dış kaynaklı projeler için ortalama 900 civarında başvuru yapılmaktadır. Nitekim sadece TÜBİTAK’a son iki yılda 703 proje başvurusu yapılmıştır. Bu da Üniversitemizin dış kaynak oluşturma ve araştırma kapasitesinin ne denli büyük olduğunun bir göstergesidir” dedi.

Araştırma kültürünün yerleştirilmesi ve araştırmacı potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla “Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi”nin 2016 yılında yeniden düzenlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Ak, “Yeni yönergede ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Faaliyetleri’ ana başlığına yer verildi. İstanbul Üniversitesi araştırmacı insan kaynağının mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi ve araştırma becerilerinin iyileştirilmesi için BAP, Kariyer Geliştirme Merkezi vb. birimleri aracılığı ile sunulan olanaklardan faydalanmaktadır. Teknoloji Transfer Ofisi ve Merkezi, AB Ofisi ve BAP Birimi hem eğitim faaliyetleri hem de danışmanlık hizmeti vererek üniversitenin araştırmacı insan kaynağını geliştirmektedir. Üniversitemiz Dil Merkezi tarafından fakülteler düzeyinde akademisyenlerin yabancı dil yeterliliği ve akademik yazma becerileri geliştirilmektedir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim ve araştırma projelerine vurgu yapan Prof. Dr. Mahmut Ak, “İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde yapılan revizyonlar sayesinde daha başarılı öğrencilerin seçimi hedeflenmiş olup, doktora programlarında doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması zorunluluğu getirilmiştir. Böylece lisansüstü eğitim ve öğretimin en önemli çıktılarından biri olan tez çalışmalarının yayına dönüşme oranlarının hızla artması sağlanmaktadır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun ülkemizin araştırmacı potansiyelini geliştirmek için başlatmış olduğu 100 tematik alanda 2 bin doktora öğrencisine burs kapsamında, üniversitemiz 10 alana başvurmuş ve 8 alanda toplam 40 öğrenci alınmıştır. Yine bu kapsamda sekiz alanda desteklenen altı üniversiteden biri İstanbul Üniversitesi’dir. 2017-2018 Akademik yılı başvurularında 10 alana daha başvuru yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Araştırma altyapısının etkin kullanımı için tanımlanan politikalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Mahmut Ak, “Araştırma altyapısının etkin ve verimli kullanımı amacıyla laboratuvar akreditasyonuna önem verilmekte ve akreditasyon başvuruları teşvik edilmektedir. Bu politika sonucu birçok laboratuvarımız akreditedir. MERLAB başta olmak üzere tüm laboratuvarların envanteri detaylı olarak çıkartılmıştır. Bu envanteri daha etkin olarak kullanmak için kümelenmeler yapılmış ve araştırmacının daha hızlı ve kaliteli araştırma yapabilmesi sağlanmıştır. Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Komisyonu devreye alınarak ‘kullanıcı ihtiyacı odaklı’ bir sistem ile patentlerin lisanslanabilmesi için konusunda uzman olan araştırmacının daha yetkin hale getirilmesi sağlanmıştır. Melek yatırımcı ve büyük fonlarla irtibatta kalınarak ön kuluçkadaki akademisyenlerin Ar-Ge firmalarının fonlanması sağlanmaktadır. Sağlık ve mühendislik bilimlerinde araştırma altyapıları desteklenirken, sosyal bilimler alanında sınırlı olan araştırma eğilimini güçlendirmek için bu alanlarda kurulan araştırma merkezlerinin bir arada bulunduğu ‘Sosyal Bilimler Araştırma Kompleksi Projesi’ hayata geçirilmiştir” dedi.

YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne Üstün Başarı Ödülü

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bu yıl ilk kez bireysel ve kurumsal olarak iki alanda verilen “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” akademik yıl açılış töreninde sahiplerine verildi.

Kurumsal alanda “Üniversite-Sanayi İş birliği” Ödülü İstanbul Üniversitesi’nin oldu. Ödül, İstanbul Üniversitesi adına İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

İstanbul Üniversitesi, Türk Hava Yolları ile iş birliği kapsamında, kurumun ikinci pilot adaylarının psikolojik özelliklerinin değerlendirilmesi ve seçimine yönelik daha önce yurt dışında verilen hizmete alternatif sistem oluşturulması, dünyada sayılı havacılık psikolojisi enstitülerinden birinin kurulması ve bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine vesile olması dolayısıyla “Üniversite Sanayi İş Birliği Ödülü”ne hak kazandı.

“Bu Başarı Hepimize Ait”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak konuşmasını sonlandırırken İstanbul Üniversitesi’nin bu başarıları disiplinli, programlı ve bilim odaklı çalışmasına borçlu olduğunu vurgulayarak, “Bu başarı hepimize aittir. İstanbul Üniversitesi, öğretim üyeleri, öğrencileri ve idari personeli ile ülkemizi dünyada da en iyi şekilde temsil etmektedir” dedi.

İstanbul Üniversitesi ülkemiz kaynakları tarafından Cumhuriyet tarihi boyunca desteklenen güçlü bir araştırma altyapısına sahiptir. Bu Ar-Ge altyapısı, üniversitemizin temel araştırma politikaları çerçevesinde sürekli desteklenen, izlenen ve iyileştirilen birimlerde sürdürülmektedir. İstanbul Üniversitesi araştırmaya dayalı bilimsel bilgi üretimi merkezleri olan araştırma altyapısının geliştirilmesini, öğretim üyelerinin serbestçe araştırma yapabilecekleri, mesleğin gereklerini yerine getirebilecekleri fiziki, teknik, mali ve idari imkânları etkin bir şekilde sağlama görevinin temel bir bileşeni olarak görmektedir. Bu anlayışla, üniversite yönetimi “etkin kolaylaştırıcı rolünü”, araştırma altyapısının çağdaş teknolojik değişikliklere göre geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, diğer bir ifadeyle araştırmacıların hizmetine sunabilmesi için 6 aylık dönemlerde gözden geçirmekte ve gerek iç ve gerekse dış kaynaklar veya özel sektörle işbirliği içinde yenilenme çalışmalarını yürütmektedir.