“İstanbul Üniversitesi İsveç Film Günleri” Başladı

AJANS ÜNİVERSİTE- Burcu GÜLER

“İstanbul Üniversitesi İsveç Film Günleri” etkinliği tanıtım videosuyla başlayan etkinlik açılış konuşmalarıyla devam etti. Açılış töreni konuşmacılarından İÜ İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Halil Tunalı, Yedinci Sanat Sinema Kulübü tarafından düzenlenen bu etkinliğin üniversitenin sosyal hayatına büyük katkı sağlayacağını ve diğer kulüplere de organizasyonlar açısından esin kaynağı olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Tunalı, “Bu etkinlikten dolayı İsveç Başkonsolosluğu’na, İsveç Enstitüsü’ne ve Yedinci Sanat Sinema Kulübü’ne teşekkür ederim. Üç boyunca sürecek olan bu etkinlik,  katılımcılara entelektüel açıdan faydalar katacağına inanıyorum” diyerek herkese iyi seyirler diledi.

IMG_8305

Prof. Dr. Hilmi Tunalı’dan sonra ikinci konuşmacı olarak kürsüye çıkan İsveç Kültürateşesi Suzi Erşahin, bu tarz organizasyonlarda olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, İstanbul Üniversitesi işbirliği ile yapılan geçmiş projelerden kısaca bahsetti. Programda yer alan filmlerin İsveç Enstitüsü tarafından özenle seçildiğini belirten Erşahin, bu etkinliğin İsveç sinemasında ve İsveç toplumu hakkında katılımcıların daha zengin bilgiler sunacağını belirtti.

IMG_8316 - Kopya

Üçüncü konuşmacı olarak kürsüye çıkan İÜ İktisat Fakültesi Yedinci Sanat Sinema Kulübü Danışmanı Araş. Gör. Özcan Garan, sinemanın farklı olmayı anlattığını, evrensel empatiyi sağladığını belirterek, sinemanın hayatın kendisi olduğunu söyledi. Kulübü kısaca anlatarak, yapılan etkinliklere ilişkin bilgiler veren Araş. Gör. Garan, İÜ İktisat Fakültesi Dekanlığı’na, İsveç Başkonsolosluğu’na ve kulübün öğrencilerine teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

IMG_8322 - Kopya

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen “İsveç Sineması’nda Bergman’ı Aramak” adlı söyleşide Enis Rıza, söze İsveç sinemasının oluşumu ve şekillenme sürecinden bahsederek başladı. İsveç sinemasının temelinin Alman Dışavurumculuğu ve İsveç gerçekçiliğinin sentezinden oluştuğunu söyleyen Rıza, konuşmasının devamında Onat Kutlar’ın yazılarından yararlanarak ve çeşitli anekdotlarla Ingmar Bergman’ı anlattı. Ingmar Bergman’ın radyo, televizyon, tiyatro gibi pek çok alanda üretimler yaptığına değinen Enis Rıza, “Bergman’ın içinde bulunduğu aile, toplum, din koşulları onun sinemasını etkilemiş ve şekillendirmiştir. Özellikle çocukluk dönemine ilişkin olguları yaptığı filmlerde bulmak mümkündür” diyerek Bergman’ın sinematografisini 5 döneme ayırabileceğimizi de belirtti.

IMG_8378 - Kopya

Bergman’ın sinematografisinde 1945-1949 tarihlerini ilk dönem olarak nitelendirebileceğimizi söyleyen Rıza, bu dönemde Bergman filmlerinde varoluşsal sorunların, umutsuzluk ve yalnızlık temalarının ağırlıkta olduğunu ve  “Zindan” filminin bu dönemde ön plana çıktığını ifade etti. Diğer dönemlerden de söz eden Enis Rıza, “ 1950-1955 tarihleri Bergman’ın sinematografisinde ikinci dönemdir. Burada aşk, sevgi, kadın ve ayrılık temalarını işler. Üçüncü dönemi oluşturan 1956-1960 tarihleri ise Bergman’ın diğer sinemacılar tarafından eleştirildiği bir dönemdir. Bergman’ın ‘Dikey Dönemi’ de denir. Filmlerinde bireysel konulara ağırlık verip, toplumsal konulara hiç değinmeyen Bergman bu konuda eleştirilir ve kamerasının sürekli gökyüzüne baktığı söylenir. Bu dönemin filmleri ‘Yaban Çiçekleri’ ve ‘Yedinci Mühür’ sayılabilir” diyerek Bergman’ın dördüncü dönemde inanç sorunsalına yöneldiğini, beşinci dönemde ise yüz ve beden okuma mesellerini ele aldığını belirterek “Persona” filminden bahsetti.

Söyleşinin sonunda Enis Rıza, “Ingmar Bergman’ın sineması nevrozların sinemasıdır. Daha doğrusu içimizdeki fısıltıların çığlığa dönüştüren sinemadır” diyerek Ingmar Bergman’ın çektiği filmlerle pek çok sinemacıyı etkilediği ve onlara öncülük ettiğini söyledi.

16 Mart’a kadar devam edecek olan etkinliğine buradan ulaşabilirsiniz: http://isvecfilmgunleri.blogspot.com.tr/