İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden AB Erasmus+ Projesi

AJANS ÜNİVERSİTE- Esra MUTLU

İstanbul Üniversitesi (İÜ), Avrupa Birliği’nin “Erasmus+ Programı” kapsamındaki Yüksek Öğrenim Kurumları İçin Stratejik Ortaklık Eylemi altında başvurduğu “Joint Online Program for Professional Development in Innovative Management, Leadership and Strategic Communication – Macedonia, Slovenia and Turkey” başlıklı AB Projesi’ne başladı. Yöneticiliğini Makedonya Üsküp Halkla İlişkiler ve Gazetecilik Okulu’ndan Dejan Andonov’un üstlendiği projede, İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydemir Okay ve Slovenya DOBA’dan Natasa Ritonija proje ortaklıklarını üstleniyor. On kişilik İÜ ekibinde, İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu, Prof. Dr. Ayla Okay ve Prof. Dr. Seda Mengü de yer alıyor.

ErasmusToplantı-604x320

Sanal Kampüs Kurulacak

1 Eylül 2015’te hazırlıklarına başlanan proje toplamda 36 ay sürecek. Proje ortakları İÜ İletişim Fakültesi, DOBA ve Üsküp Halkla İlişkiler ve Gazetecilik Okulu, “yenilikçi yönetim”, “liderlik” ve “stratejik iletişim” alanlarında profesyonel gelişim amaçlı ortak çevrimiçi eğitim programı geliştirilecek ve bu amaçla sanal bir kampüs kurulacak. 31 Ağustos 2018’e kadar eğitim verecek sanal kampüste, seçilecek 60 uygulayıcı ve lisans öğrencisi, uzaktan eğitim ile uluslararası rekabetçi iş ortamında yönetim pozisyonları için, “liderlik”, “iş” ve “iletişim” becerileri eğitimi alacak.

“İletişim ve İş Stratejileri” Karar Verme Sürecinin En Değerli Unsuru Olacak

Projenin çıkış noktasını, her yıl yapılan European Communication Monitor (ECM) adlı araştırmanın 2014 yılı raporu oluşturuyor. ECM 2014 raporu, sonraki 3 yılda iletişim yönetimi profesyonelleri için en dikkat çekici konulardan birinin, iletişim ve iş stratejilerinin kuruluşlarda karar verme sürecinin en değerli unsuru olacağını ortaya koymuştu. Araştırma kapsamında görüşülen profesyoneller, “eğitim almaya devam etmek” ve “meslektaşlar ile mevkidaşlar arasında ağ oluşturma becerisi”nin, kariyer gelişimi için en önemli faktörler olduğunu belirtmişti. Bu bulgulardan hareketle hazırlanan AB Projesi’nin başlıca amacı, program katılımcılarına, uluslararası kurumsal çevrede rekabet avantajı sağlamak ve etkili liderlik davranışları kazandırmak için uygun beceri ve yetenekleri sunmak olarak belirlendi. Program ayrıca, proje bazlı ve gerçek müşteri etkileşimli çevrimiçi derslere ek olarak katılımcı öğrencilerin iş yeri ve stajyerlik programlarında yararlanacağı mentorluk seansları aracılığıyla yeni çözüm ve stratejileri sunmayı hedefliyor.

erasmus

Üç Ülkeden Mesleki Gelişimde Akademik İşbirliği

Proje kapsamında, programın katılımcılarına uluslararası kurumsal çevrede rekabet avantajı ve etkili liderlik davranışlarını kazandıracak gerekli beceri ve yeterliklerin kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda bilgi ve iletişim teknolojileri imkânıyla oluşturulacak sanal sınıf ile, coğrafi, toplumsal ve maddi engelleri aşarak öğrencilere etkileşimi temel alan fırsatlar sunulacak. Belli alanlara ilişkin ücretsiz çevrimiçi kaynaklar ve öğrenme materyalleri geliştirilecek. Uzmanlık ve deneyimlerin paylaşılacağı, farklı Avrupa ülkelerinden özel seçilmiş öğrencilerle iletişim ağının oluşturulacağı projede uzmanlık ve deneyimler paylaşılacak.

Proje için tüm sanal yerleşkelerin idaresinden sorumlu olacak danışma kurulu oluşturulacak ve uluslarüstü araştırma ile uluslararası çevrimiçi program açılması konusunda fikir ve ihtiyaçlar irdelenecek. Çevrimiçi öğrenme formları sayesinde ise Makedonya, Slovenya ve Türkiye’deki eğitim, iş ve kamu sektörü alanlarında faaliyet gösteren kilit paydaşların desteği alınacak.

E-rehber, e-yayın, öğrenme yönetim sistemi, ortak personel eğitimi ve uluslarüstü değerlendirme araştırmasının yer alacağı proje kapsamında ayrıca sanal öğrenme ortamının önemine ve sanal yerleşkelerin fırsatlarına vurgu yapılacağı bölgesel konferanslar yapılacak.

Proje ile uzun vadede gençlerin hayat boyu öğrenim kapsamında yeni bilişim ve iletişim teknolojilerinin kariyerlerinde ne denli önemli bir rol oynadığını farkına varmaları sağlanacak ve kalifiye iş gücü yaratılarak uluslarüstü istihdama katkıda bulunulacak.