İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Filoloji Günleri

AJANS ÜNİVERSİTE – Duygu ÜNAL

FOTOĞRAF – HAMZA AKTAY

Polonyalı Profesör Ewa Skwara İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde filoloji semineri verdi

Polonya’da bulunan Adam Mickiewicz Üniversitesi’nde (Klasik Filoloji Enstitüsü)  Yardımcı Latince Profesörü olan Ewa Skwara Klasik Filoloji Topluluğu’nun etkinliğinde Roma’daki edebi eserlerde Hannibal’ın etkileri üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Kartacalı Poenulus oyunundaki karakterlerin analizi üzerinden giden Skwara, oyun boyunca karakterlerden Hanno’nun tıpkı gerçek bir Kartaca’lı gibi yenilmediğini ayrıca gerektiği taktirde ne tür dalavere çevirdiğini kabul ettiğni hatırlattı. Fenikeliler’in ve Kartaca kabilelerinin bu görüşü Antik Romalıların tipik bakış açısı olduğunu ekledi.

Hannibal Kimdir?
Tüm zamanların en büyük askeri dehaları arasında gösterilen Kartaca’lı Hannibal, kendi çağının da üç büyük generallerinden biridir. Askeri tarihçi  Theodore Ayrault Dodge, Hannibal’ı “Stratejinin Babası” olarak nitelendirir ve en büyük düşmanı olan Roma’nın bile onu yine kendi taktikleriyle alt ettiğini belirtir. Hem Antik Yunanistan hem de Roma imparatorluğu’nun, Kartaca ile tarihin büyük bir bölümünde Akdeniz ticareti için rekabet halinde olmaları ve bu rekabetin sıcak çatışmalara varmış olması edebi eserlerde de farklı formlarda vuku bulmuştur.