İstanbul Üniversitesi Antarktika’ya Ulaştı

AJANS ÜNİVERSİTE

Değişik üniversitelerden katılan 13 kişilik Türk ekibinde üniversitemiz 4 kişi ile en kalabalık grup. Sefer Ekibinin Başkanı İÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, “Hava koşulları biraz zorladı ancak yine de istediğimiz çalışmaları yapabiliyoruz. Planlanan botanik, jeolojik ve oşinografik örnekler başarıyla toplandı ve gerekli bilimsel ölçümler yapıldı. Bu örnekler üzerindeki ileri analizler üniversitemiz laboratuvarlarında yürütülecek” dedi.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şamil Aktaş ise, “Düşündüğümüz gibi bizi en çok zorlayan konu Drake Boğazı’nın zorlayıcı koşulları oldu. Burada zamanında öngörerek deniz tutmasına karşı aldığımız önlemler yararlı oldu” ifadelerini kullandı.

İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Noyan Yılmaz ise “Deniz buzunun en düşük yayılım gösterdiği bu dönemde zooplankton miktarının ve yapısının 2013’te kıtada katıldığım kış seferinden oldukça farklı olduğunu gözlemledim. İklim değişikliği etkilerinin sorgulanabilmesi için bölgede yapılacak her ölçümün büyük değeri olduğunu düşünüyorum” dedi.

İÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arda Tonay ise, “Deniz memelileri açısından Antarktika’nın çok önemli bir bölgesinde yaptığım incelemeler son derece verimli geçti. Birçok farklı türden balina sayımı, fotoğraf ve video katologlamasını gerçekleştirdim. Deniz ve hava koşullarının olumsuzluğu benim çalışmalarımı etkilemedi” şeklinde konuştu.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü