İstanbul TTM Üniversitesinin Bilgi Birikimini Saniyeye Aktaracak

Seda AVAZ

Fotoğraf- M. Kerem HANÇER

 

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi, bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünlere dönüştürmeyi, katma değer oluşturmayı, sanayiye aktarmayı ve lisanslanabilir patent sayısını artırarak ticarileştirmeyi amaçlamakta

 

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi (İstanbul TTM) bu amaç doğrultusunda, bilim insanları ve sanayi şirketlerinin, ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının teknolojik, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme yeteneklerinin artırılmasını hedefliyor.

İstanbul TTM, yapılan faaliyetlerle teknoloji transferini bireysel, kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlayarak, bilgi birikiminin zenginleşmesini, teknoloji geliştirme yeteneğinin pekişmesini, teknoloji geliştirme ve inovasyon kültürünü oluşturarak, ülkenin rekabet gücünü uluslararası alanda artırmada katkı sağlamak üzere hareket etmekte.

Girişimcilik eğitimi sertifika töreni yapıldı

İstanbul TTM tarafından düzenlenen Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni, 25 Kasım 2013 tarihinde İÜ İşletme Fakültesi Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.

Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni iki oturumda yapıldı. Sabah oturumunun açılış konuşmalarını İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ve İÜ Üniversite Sanayi İş Birliğinden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Muzaffer Yaşar yaptılar.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, İstanbul Üniversitesi’nin bilimsel projelere yaptığı katkılar BAP ve İstanbul TTM’nin işlevlerine değindi.

“Bugüne kadar BAP vardı artık BAP artı TTM var. Yani bugüne kadar iç paydaş ağırlıklı bir ilişki düzenimiz oldu. Bundan sonra artık dış paydaşlarımız ile sıkı bir ilişkimiz olacak.”

Açılış konuşmalarının ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, TÜBİTAK’ın proje destekleri ile ilgili olarak ayrıntılı bir sunum yaptı. Öğretim üyeleri ile Prof. Dr. Yücel Altunbaşak konuşmasında, TÜBİTAK Proje başvuru koşulları, kimlerin başvurabileceği,proje destekleri ve araştırmacılara maddi katkılar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Amerika’daki tecrübelerini de paylaşan Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, TÜBİTAK’ın yükseköğretimin hemen hemen her aşmasında öğretim üyesinden öğrencisine toplumun her kesimine ciddi destek verdiğini anlattı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinin sorularını da cevaplayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’a yaptığı sunumun ardından İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet teşekkür plaketi ve hediye takdim etti.

Girişimcilik Eğitimi Sertifi-kaları’nın ilgili fakülte dekanları tarafından öğretim üyelerine verilmesinin ardından tören sona erdi.