İstanbul Risaleleri Yeniden Yayımda

Yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. İsmail Kara’nın yayıma hazırladığı, 5 ciltten oluşan İstanbul Risaleleri’nin, İstanbul araştırmacıları için ve Fatih Dönemi İstanbul’unun toplumsal, mimari, kültürel zamanlarını ve önemli isimlerini merak edenler için de önemli bir çalışma olduğu belirtiliyor.

İstanbul Risaleleri’nin 1. cildinde “İstanbul ve Boğaziçi Ressamı Ali Rıza Bey”, “Şerefabad”, “Mahya ve Mahyacılık”, “İstanbul’un Bazı Acı ve Tatlı Sularının Halkça Maruf Şifa Hassaları Hakkında”, “Kadıköyü’neÜnvanı Verilen Hızır Bey Çelebi”, “Fatih’in Oğlu Bayazid’in Su Yolu Haritası”, “İstanbul Üniversitesi Tarihine Başlangıç Fatih Külliyesi ve Zamanın İlim Hayatı, Fatih Sultan Mehmed ve Devri Alimlerinin İlim Varlıklarına Kısa Bir Bakış başlıklı” 7 risale bulunurken, 2. ciltte, “İlim ve Sanat Bakımından Fatih Devri Notları”, “Fatih Devri Fıkraları”, “Hattat AhmedKarahisari”, “Ali Kuşci Hayatı ve Eserleri”, “MüzehhipKaramemi Hayatı ve Eserleri” başlıklı 5 risale yer alıyor.

“Fatih Sultan Mehmed’in Ölümü ve Hadiseleri Üzerine bir Vesika” ile başlayan 3. cilt, “Türkiye Gıda Hijyeninde Fatih Devri Yemekleri”, “İstanbul’da Sahabe Kabirleri”, “Ressam Levni ve Biyografisi ile Fatih Aşhanesi Tevzi’namesi” başlıklı 5 risaleden oluşuyor.Dördüncü cilt “İstanbul’un Fethiyle Kalelerinin Manzum ve Mensur Tarih İbareleri” risalesiyle başlarken “Hattat Şeyh Hamdullah’ın biyografisi ve Fatih için İstinsah Ettiği İki Mühim Eseri”, “İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan Mehmed”, “Fatih Külliyesi Camii”, “Hekimbaşı Ömer Efendi Hayatı ve Eserleri”, “Geçmiş Yüzyıllarda Kıyafet Resimlerimiz”, “Fatih Devri Saray Nakışhanesi ve Baba Nakkaş Çalışmaları ile Fatih’in Çocukluk Defteri” isimlerindeki risalelerden oluşuyor.

İstanbul Risaleleri’nin beşinci ve son cildinde ise “Ressam Ali Rıza Bey’e Göre Yarım Asır Önce Kahvehanelerimiz ve Eşyası”, “İstanbul Rasathanesi”, “Takiyüddin’in Hayatı ve Eserleri”, “İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar” başlıklı risaleler var.

KAYNAK:AA (19 Ağustos 2015)

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü