İsrail’in Temelleri Kibutizm ile Atıldı

AJANS ÜNİVERSİTE – Aamina URAL
FOTOĞRAF: Efe SÖNMEZ

Kanada Montreal Üniversitesi’nden tarihçi Prof. Dr. Yakov Rabkin, 17 Aralık’ta İstanbul Üniversitesi’nde “Soldan sağa İsrail’in dünyada yeniden konumlandırılması” konulu konferans verdi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü tarafından Gülhane’deki yerleşkede düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Yabkin, Türkçeye “Yahudilerin Siyonizm Karşıtlığı” olarak çevrilen kitabından bahsetti.

Kitabında işlediği konunun tarihsel değil güncel bir durum belirten Prof. Dr. Yabkin, kitabında din-siyaset ilişkisi, Tevrat’taki Siyonizm’e karşı adalet ve barış anlayışı, Yahudi milliyetçiliğiyle karıştırılan Musevilik, Siyonistlerin Museviliğe düşmanca tavırları, Filistin meselesi, Siyonistlerin kendilerini Yahudi halkının tamamı gibi sunmalarına karşı verilen mücadele ve Musevilikle Siyonizm’in zıtlığı gibi konuların bulunduğunu aktardı.

2

Yeni Bir Dil, Yeni Bir Toprak…

“Siyonizm Avrupa’nın merkezinde, Viyana’da başlayan, sonradan İsviçre’nin küçük kenti Basel şehrinde düzenlenen politik bir hareketti” diyen Prof. Dr. Yabkin, Siyonizmin milliyetçi bir proje olduğunu anlattı.

İsrail’in kuruluşunda ilk desteğin Rus İmparatorluğu’ndan geldiğini ve sağcılık fikrinin burada başladığını ifade eden Prof. Dr. Rabkin, şunları kaydetti:

“Sosyalizm ve Siyonizm’i pratik bir şekilde bir araya getiren (Kibutizm) yerleşim bölgeleri kuruldu. Kibutizm ağırlıklı olarak bir sosyalist hareket idi, yapmak istedikleri Filistin’de yeni bir sosyalist toplum kurmaktı.”

Prof. Dr. Yakov Rabkin, “Siyonizmin temel hedefi belliydi; yeni bir dil, yeni bir toprak, yeni bir siyasal anlayış yaratarak tek ortak yönleri aynı dine mensubiyet olan, farklı diller konuşan ve dünyanın dört bir köşesinde yaşayan geniş yelpazeden bir grup insanı seküler bir ulusa çevirmek” diye konuştu.

Prof. Dr. Rabkin, İsrail’in dünyada güvenlik önlemleri anlamında hayran olunacak bir duruma geldiğinden de bahsetti.

4