İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Muhasebe Alanında Araştırma Çalıştayı Yapıldı

AJANS ÜNİVERSİTE

Akademik çalışmalarda çok önemli yer tutan araştırma çalışmalarında yol gösterici bu toplantıya yirmiye yakın üniversiteden değişik akademik düzeydeki yaklaşık elli öğretim elemanı katıldı.

İÜ İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Göksel Yücel’in açış konuşması ile başlayan toplantıda Sabancı Üniversitesi’nden John Goodwin bir bildirisini sunmuş, bildiri grup toplantılarında ele alınıp tartışılmış, daha sonra İÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Pekdemir ikinci bir bildiri takdim etmiş ve Çalıştay bu bildiri üzerinde tartışmalar açılarak sürdürülmüştür.